Na emeryturę oszczędzaj z najlepszymi. Ranking IKZE

2017-11-02 15:30:00

Ominięcie podatku Belki, coroczna ulga podatkowa i szansa na zysk dużo wyższy od odsetek z najwyżej oprocentowanych lokat – tak właśnie IKZE może działać na Twoją korzyść. Sprawdziliśmy, w których TFI najlepiej otworzyć indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, by potencjał wysokich zysków szedł w parze z najniższymi kosztami prowadzenia rachunku.

O własną emeryturę warto zadbać samemu już teraz. Ci, którzy liczą na hojność ZUS-u, mogą srodze się rozczarować. Złudzeń co do przyszłości emerytalnej Polaków nie pozostawiają nawet rządowi ekonomiści, który otwarcie przyznają w mediach, że państwowe świadczenia dla seniorów będą bardzo niskie. Zgodnie z aktualnymi prognozami to, na co przyszli emeryci mogą liczyć, to najwyżej 30% wcześniejszego wynagrodzenia.

Urzędnicy otwarcie zachęcają obywateli do samodzielnego zadbania o poduszkę finansową na jesień życia. Pomóc w systematycznym gromadzeniu kapitału mają narzędzia dostępne w ramach III filaru systemu emerytalnego: IKE i IKZE. Oba umożliwiają długoterminowe oszczędzanie na preferencyjnych warunkach. Głównym z nich jest możliwość ominięcia podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych, któremu podlegają m.in. odsetki z lokat czy kont oszczędnościowych.

O ile korzyści z indywidualnych kont emerytalnych (IKE) odczuwalne będą dopiero przy wypłacie gromadzonych przez lata środków (zwolnienie z podatku Belki przy wypłacie kapitału na emeryturze), o tyle IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) pozwala na osiągnięcie profitów już teraz - w postaci ulg podatkowych. Kwoty wpłacane na IKZE w danym roku podatkowym można odliczyć od podatku dochodowego PIT.

IKZE może być prowadzone pod postacią różnych produktów finansowych (np. konta oszczędnościowego, polisy z UFK czy rachunku maklerskiego) i prowadzone przez różne instytucje (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, domy maklerskie). Niezależnie od swojej formy, IKZE gwarantują identyczne przywileje podatkowe.

Aktualnie IKZE posiada ok 664 tys. Polaków (dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej według stanu na 30 czerwca 2017 r.). Łączna wartość środków zgromadzonych na tych kontach to aż 1, 33 mld zł. Warto przy tym podkreślić, że zainteresowanie tą formą oszczędzania rośnie. W pierwszym półroczu bieżącego roku przybyło o 3,3% IKZE w stosunku do stanu z końca grudnia 2016 r. W tym czasie największy procentowy wzrost IKZE zanotowały fundusze inwestycyjne (+21%) i to właśnie z tego względu podczas przygotowywania rankingu IKZE skupiliśmy się na porównaniu ofert TFI.

 

 

Najlepsze IKZE w ofertach TFI

LP

TFI

Średnia prowizja za zarządzanie*

Opłata za otwarcie IKZE**

Opłaty manipulacyjne

1

PKO TFI

1,2%

tak

nie

2

NN TFI

1,5%

nie

nie

3

KBC

2,1%

nie

nie

4

Esaliens

2,1%

tak

nie

5

Skarbiec

2,4%

nie

nie

6

Altus SKOK

2,4%

nie

tak

7

Pionieer

2,5%

nie

tak

8

Met Life

2,5%

tak

tak

Źródło: Comperia.pl

* Średnia prowizja za zarządzanie wyliczona z opłat obowiązujących w ramach funduszu akcyjnego, stabilnego wzrostu, obligacyjnego i pieniężnego

** Uwzględniona została najniższa opłata, np. jeśli TFI pobiera opłatę za otwarcie IKZE w placówce, ale nie pobiega opłaty w przypadku wykupienia produktu przez internet, w tabeli został przypisany brak opłaty

Liderem rankingu zostało PKO TFI z ofertą IKZE dostępną w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKE + IKZE). Pakiet umożliwia wykorzystanie potencjału trzech produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych:

- IKZE,

- IKE i

- Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego (WPI).

Choć nie trzeba korzystać ze wszystkich trzech rozwiązań (można wybrać tylko opcję IKE+WPI lub IKZE+WPI), to komplet produktów emerytalnych umożliwi osiągnięcie maksymalnych profitów podatkowych, dostępnych w ramach III filaru:

- niższy podatek dochodowy w kolejnych latach podatkowych,

- brak podatku Belki od wypracowanych zysków,

- na wypadek śmierci posiadacza pakietu: możliwość prostego przekazania zgromadzonych środków wskazanym w umowie osobom.

Ofertę PKO TFI wyróżnia najniższa na rynku średnia opłata za zarządzanie subfunduszami w ramach pakietu (tylko 1,2%) i brak opłat manipulacyjnych. Oznacza to, że po dokonaniu opłaty wstępnej (za otwarcie pakietu) każde kolejne nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych to koszt 0 zł.

Dużym plusem produktu jest jego uniwersalność - może z niego korzystać każdy, bez względu na doświadczenie. Pakiet nie wymaga od posiadacza wyspecjalizowanej wiedzy o rynku inwestycyjnym. TFI udostępnia wszystkim zainteresowanym pięć gotowych strategii inwestycyjnych, które dopasowywane są do klienta pod kątem jego wieku. Skład portfela subfunduszy automatycznie zmienia się wraz z wiekiem inwestora. Wraz ze skracaniem jego czasu pozostałego do przejścia na emeryturę, zwiększa się zawartość koszyka o bezpieczne instrumenty finansowe.

Do maksimum uproszczona została także obsługa pakietu. Wpłat dokonuje się w wygodny sposób - na jeden rachunek. Pieniądze zostają automatycznie lokowane w pierwszej kolejności na IKZE, nadwyżka zostaje przekazana na IKE, a po wyczerpaniu limitu wpłat na IKE i IKZE środki trafiają na rachunek WPI.

Planując gromadzenie oszczędności emerytalnych poprzez inwestowanie na giełdzie - czy to samodzielnie (za pomocą rachunków maklerskich), czy wybierając gotowe rozwiązania opracowane przez TFI lub PTE - warto mieć na uwadze ryzyko związane ze zmiennością rynków finansowych. By zmaksymalizować swoje szanse na wysokie stopy zwrotu, warto rozpocząć gromadzenie kapitału jak najwcześniej. Pamiętaj: im dłuży horyzont czasowy, tym więcej czasu fundusz będzie miał na pomnożenie Twoich oszczędności, a następnie zabezpieczenie wypracowanych dla Ciebie zysków.  

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam