Na co zwracać uwagę kupując ubezpieczenie na wakacje

2009-06-19 00:00:00

Wczoraj Comperia przedstawiła listę ubezpieczeń, które mogą być przydatne podczas wakacji. Dzisiaj podpowiadamy na co warto zwracać uwagę kupując polisę. Ubezpieczenia to skomplikowane produkty. Dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale zawierają wiele wykluczeń, czyli sytuacji, kiedy firma ubezpieczeniowa odmówi wypłaty odszkodowania. O czym warto wiedzieć?

Cena ma duże znaczenie przy wyborze firmy i produktu ubezpieczeniowego. Trzeba jednak mieć świadomość, że im tańsze ubezpieczenie, tym uboższy jest zakres ochrony.

Kupując ubezpieczenie trzeba przede wszystkim sprawdzić jaka jest suma ubezpieczenia, czyli górna granica odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, i jaki jest zakres ochrony - czy pokrywa na przykład koszty leczenia i transportu do kraju, czy tylko koszty leczenia i ewentualny transport do najbliższej placówki zdrowia, jakie są wyłączenia ochrony. Musimy o to wszystko wypytać agenta lub przeczytać dokładnie dokument Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) lub też zapoznać się z opiniami internautów na temat danej polisy.

Dla przykładu, praktycznie każde towarzystwo w ogólnych warunkach ubezpieczenia definiuje tzw. chorobę przewlekłą. W Compensie jest to „choroba leczona stale, okresowo lub zdiagnozowana w ciągu 24 miesięcy przed nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem”. Jeśli fakt leczenia choroby przewlekłej zataimy, niestety później możemy mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Dodatkowa opłata w przypadku choroby przewlekłej może uchronić nas od tego typu niespodzianek.

Wyłączenia
Może się zdarzyć, że mimo wykupienia polisy, nie otrzymamy odszkodowania? Mowa tutaj o wyłączeniach odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej. Poniżej przykładowy wyciąg z OWU: „O ile zakres ubezpieczenia, w każdym z zwartych ubezpieczeń, nie został rozszerzony za opłatą dodatkowej składki, towarzystwo nie odpowiada również za szkody:
1) powstałe w związku z podejmowaniem lub wykonywaniem pracy fizycznej
2) powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportów zimowych
lub motorowodnych
3) powstałe w związku z uprawianiem sportów ekstremalnych
4) powstałe w związku z uprawianiem sportów jako zawodnik”

Warto zwrócić uwagę również na maksymalną wartość do jakiej towarzystwo ponosi odpowiedzialność finansową. W przypadku ubezpieczenia kosztów ratownictwa lub poszukiwania maksymalna wysokość towarzystwa może być ustalona tylko do kwoty np. 30 tys. zł. W rzeczywistości koszty takiej operacji mogą być wyższe (inny jest koszt poszukiwania osoby w górach na Słowacji, a inny na pustyni w Australii). Jeśli chcemy mieć pewność, że całość kosztów pokryje polisa ubezpieczeniowa, musimy znaleźć taka ofertę, która zaspokoi nasze potrzeby.

Należy sprawdzić też kwestię udziału własnego. Niektóre rodzaje ubezpieczeń wymagają, by niezależnie od okoliczności cześć kosztów i tak ponosił ubezpieczony. Udział własny może być określony kwotowo (np. przy pokrywaniu kosztów leczenia ubezpieczony musi pokryć z własnej kieszeni 1 tys. zł) lub procentowo (np. 10 proc. kosztów ponosi ubezpieczony).


Cena
Koszt polisy zależy od wielu czynników, m.in. zakresu, czasu ochrony, sumy ubezpieczenia, wieku ubezpieczonego oraz charakteru wyjazdu. Nie warto wybierać najtańszej opcji, ponieważ może się ona okazać niewystarczająca. Należy pamiętać, że tańszy wariant polisy oferuje niższą sumę ubezpieczenia oraz mniejszy zakres zdarzeń, które podlegają ochronie. Każde towarzystwo posiada kilka pakietów ubezpieczeń podróżnych. Warto dokładnie przeanalizować, który zestaw będzie dla nas najkorzystniejszy. Im bardziej egzotyczna jest nasza wyprawa, tym pakiet ubezpieczeń musi być bardziej rozbudowany, a sumy ubezpieczenia wyższe.

Czy na cenę ubezpieczenia wpływa cel podróży? Czy ubezpieczenie w podróży do Nowej Zelandii kosztuje mniej niż ubezpieczenie wakacji w Austrii? Generalnie nie, jednak wpływ na cenę pakietu ubezpieczeniowego może mieć zakres terytorialny - jeśli chcemy, by nasza polisa ubezpieczeniowa działała w różnych krajach, cena polisy będzie wyższa.

A jeśli wyjechałem na urlop bez ubezpieczenia? Można to zrobić zdalnie, ale należy liczyć się z tzw. okresem karencji (np. 5 dni), w czasie którego ochrona ubezpieczeniowa nie działa. Taka konstrukcja ma chronić towarzystwa ubezpieczeniowe przed wyłudzeniami ubezpieczeń już po zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego. Istotą polisy ubezpieczeniowej jest to, by wykupić ją przed, a nie po wypadku.

Karol Wilczko
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam