Słownik finansowy: M
Dostępne hasła

Moodys Investors Service - słownik finansowy

Moody's Investors Service

Moody's Investors Service jest to agencja ratingowa, która nadaje oceny i opinie dla gospodarek krajowych jak i poszczególnych spółek giełdowych, obligacji emitowanych przez skarby państwa i spółki kapitałowe. Agencja przygotowuje również analizy i raporty dotyczące poszczególnych krajów czy papierów wartościowych czy dłużnych.

Moody’s obok Fitch oraz Standard & Poor’s to jedna z największych agencji ratingowych na świecie.