Słownik finansowy: M
Dostępne hasła

Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV) - słownik finansowy

FIBV

Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV) - jest to organizacja zrzeszająca światowe giełdy. Członkiem tej organizacji jest Warszawska Giełda Papierów Wartościowych.