Mieszkanie dla Młodych czeka na lifting

2014-06-26 15:22:00

W 2015 r. Mieszkanie dla Młodych przejdzie remont generalny. W ustawie mają zostać uściślone kwestie, które dziś hamują rozwój programu dofinansowania wkładu własnego do kredytu.

Prorodzinnie

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w przyszłym roku planowana jest nowelizacja ustawy konstytuującej program Mieszkanie dla Młodych. Po pierwsze - program ma być bardziej prorodzinny. Rodziny lub osoby samotne wychowujące dwójkę dzieci mogłyby liczyć na 20 proc. dofinansowania, zaś przy trójce pociech dopłata podskoczyłaby do 25 proc. Aktualnie posiadacze dzieci, niezależnie od ich liczby, otrzymują dofinansowanie w wysokości ok. 15 proc. wartości mieszkania. Jedynie te rodziny, które w przeciągu pięciu lat doczekają się trzeciego lub następnego potomka, otrzymują dodatkowe 5 proc. W pierwszym kwartale 2014 r. ponad połowę wnioskodawców w MdM stanowiły osoby bezdzietne. Tylko 8 proc. osób, które starały się o dofinansowanie, wychowywało więcej niż jedno dziecko.

Łatwiej o zdolność

Obecnie, jeśli nabywca mieszkania nie posiada w opinii banku wystarczającej zdolności kredytowej do samodzielnego zaciągnięcia kredytu w programie MdM, może „zaprosić” do kredytu członków swojej rodziny. Katalog dozwolonych współkredytobiorców jest ściśle określony - to: zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy. Nowelizacja ustawy ma przewidywać zniesienie ograniczeń co do osób, które mogą przystąpić do kredytu, i stopnia ich pokrewieństwa z nabywcą.

Spółdzielnie odetchną

Nowelizując ustawę, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma też wyjść naprzeciw oczekiwaniom spółdzielni mieszkaniowych. Budowane przez nie mieszkania często nie mogą zostać nabyte na kredyt z rządowym dofinansowaniem z absurdalnego powodu. Spółdzielnie mają pół roku czasu od dnia oddania budynku do użytkowania na rozliczenie kosztów budowy, a tym samym określenie dokładnej wartości mieszkania. Tymczasem w programie MdM konieczne jest podanie dokładnej ceny nabycia już w momencie wnioskowania o dofinansowanie. Koło się zamyka. Dopłaty mogą być wypłacane wyłącznie w przypadku nieruchomości spółdzielczych ze z góry ustaloną ceną.

Czym jest lokal?

Aktualna wersja ustawy o Mieszkaniu dla Młodych pozostawia wiele nieodmówień w zakresie charakterystyki lokali mieszkalnych, których nabywcy mogą wnioskować o dofinansowanie. Lokal musi być zasiedlony po raz pierwszy, musi być mieszkaniem wybudowanym w ramach działalności gospodarczej. Wątpliwości budzi kwestia m.in. budynków adaptowanych na mieszkalne, które wcześniej służyły innym celom. Czy przysługuje w ich przypadku dofinansowanie wkładu własnego czy nie? Nowelizacja ustawy ma rozwiać niejasności.

Sugestie Comperia.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na razie poinformowało o wyżej wymienionych planach. Wydaje się jednak, że warto „za jednym zamachem” wnieść także inne poprawki. Bardzo niejednoznaczne są m.in. zapisy dotyczące osób samotnie wychowujących dzieci.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam