Mieszkanie bez wkładu własnego: podstawowe zasady

2022-09-05 13:56:29

Mieszkanie bez wkładu własnego to program opracowany z myślą o osobach, które stać na spłatę kredytu hipotecznego, ale nie mają zgromadzonych środków w celu pokrycia wymaganego wkładu własnego. Brakujący wkład własny beneficjentów programu jest obejmowany gwarancją BGK.

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie bez wkładu własnego?

  • Single,
  • pary/małżeństwa
  • rodziny wielodzietne.

Kredyt z gwarancją dla par bez ślubu

Wspólnie o kredyt z gwarancją BGK mogą wnioskować tylko te pary, które wspólnie wychowują potomstwo. Osoby bezdzietne, pozostające w związku nieformalnym mogą się ubiegać o kredyt z gwarancją tylko oddzielnie.

Ile wyniesie gwarancja BGK?

Celem gwarancji BGK jest spełnienie wymogu wniesienia wkładu własnego stawianego kredytobiorcom, dlatego wysokość gwarancji wynosi min. 10% i maks. 20% wydatków, na pokrycie których zawierana jest umowa kredytowa. Jednocześnie kwota gwarantowanej części kredytu nie może przewyższać 100 tys. zł.

Czy można posiadać inne mieszkanie/dom?

Z gwarancji BGK mogą skorzystać gospodarstwa domowe tworzone przez osoby, z których żadna nie posiada żadnego prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Odstępstwem od powyższej reguły zostały objęte rodziny z dziećmi, które w trakcie wnioskowania o kredyt mogą mieć inne mieszkanie na własność, ale nie większe niż:

  • 50 m2 – rodziny z 2 dzieci,
  • 75 m2 – rodziny z 3 dzieci,
  • 90 m2 – rodziny z 4 dzieci,

Limit metrażu nie obowiązuje rodziny wielodzietne, posiadające co najmniej pięcioro dzieci.

Kryteria wieku kredytobiorcy

Brak. Ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta.

Limit powierzchni użytkowej mieszkania

Brak. Ustawa nie narzuca limitu powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, którego zakup zostanie sfinansowany kredytem z gwarancją.

Kredyt na zakup działki budowlanej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać przeznaczony m.in. na poczet wydatków związanych z budową domu oraz zakupu działki, na której ów dom zostanie wybudowany.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt z gwarancją?

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami o spełnieniu warunków wymienionych w ustawie, należy złożyć w banku, który jest uczestnikiem programu na podstawie zawartej umowy między nim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam