MdM w województwie pomorskim - niższe limity i dopłaty

2014-07-01 09:32:00

1 lipca nastąpił niewielki spadek wysokości limitów w programie Mieszkanie dla Młodych w województwie pomorskim. W dół poszła także wysokość dofinansowania, na które będzie można liczyć przez najbliższe pół roku. Na szczęście zmiany nie są drastyczne.

W programie Mieszkanie dla Młodych wskaźniki, na podstawie których wyliczane są maksymalne ceny nieruchomości oraz możliwa do otrzymania wysokość rządowego dofinansowania wkładu własnego, są zmieniane co pół roku. W 15 z 16 województw w Polsce modyfikacja następuje na początku kwietnia i października, natomiast w województwie pomorskim, wyjątkowo, te ważne liczby ulegają zmianie na początku I i III kwartału każdego roku.

Przez najbliższe pół roku osoby zainteresowane nabyciem mieszkania w Gdańsku i zaciągnięciem na ten cel kredytu w programie MdM,  będą  musiały  poszukiwać nieruchomość w  cenie do 5 425,75 zł za metr kwadratowy. W gminach sąsiadujących z Gdańskiem limit wyniesie 5 000,88 zł, zaś w pozostałych lokalizacjach - 4 576 zł. Wysokość górnych pułapów cenowych uległa spadkowi w porównaniu z wartościami obowiązującymi do końca czerwca, ale na szczęście zmiany nie były dramatyczne - wyniosła 2-4,5 proc. Nawet pomimo spadku o 256 zł, limity cenowe w Gdańsku są jednymi z najwyższych w kraju. Droższych mieszkań może szukać wyłącznie w Warszawie i Poznaniu.

Województwo pomorskie - limity cen nieruchomości od 1 lipca do 31 grudnia br.
Lokalizacja
Cena za 1 m2
Poprzedni limit
Zmiana kwotowo
Zmiana procentowo
Gdańsk
5 425,75 zł
5 682,05 zł
256,30 zł
4,51%
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem
5 000,88 zł
5 171,93 zł
171,06 zł
3,31%
Pozostałe gminy
4 576,00 zł
4 661,80 zł
85,80 zł
1,84%
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl na podst. danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

W ślad za limitami cen nieruchomości, w dół idzie także kwota dofinansowania, na jaką mogą liczyć beneficjenci Mieszkania dla Młodych. Dopłata do wkładu własnego dla lokalu w Gdańsku dla bezdzietnych nabywców wyniesie 493,25 zł na 1 m2, czyli o 23,30 zł mniej niż w poprzednich kwartałach. To oznacza, że maksymalne dofinansowanie, na jakie w Gdańsku będzie można liczyć do końca 2014 r. wyniesie 24 662,50 zł (dopłata przysługuje najwyżej do 50 m2, nawet jeśli lokal jest większy) i będzie o 1 165 zł niższe niż wcześniej.

O połowę wyższe dofinansowaniu przysługuje nabywcom wychowującym przynajmniej jedno dziecko. W Gdańsku dopłata wyniesie niemal 740 zł do każdego metra kwadratowego. Maksymalnie otrzyma się zatem 37 tys. zł. To dużo, ale jednak o ponad 1 700 zł mniej niż w minionym półroczu.

Województwo pomorskie - wysokość dofinansowania od 1 lipca do 31 grudnia br.
Lokalizacja
Aktualna wysokość dofinansowania gdy nabywca nie ma dzieci
Poprzednia kwota dofinansowania
Zmiana kwotowo
na 1 m2
dla 50 m2 *
na 1 m2
dla 50 m2 *
na 1 m2
dla 50 m2 *
Gdańsk
493,25 zł
24 662,50 zł
516,55 zł
25 827,50 zł
23,30 zł
1 165,00 zł
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem
454,63 zł
22 731,50 zł
470,18 zł
23 508,75 zł
15,55 zł
777,25 zł
Pozostałe gminy
416,00 zł
20 800,00 zł
423,80 zł
21 190,00 zł
7,80 zł
390,00 zł
Lokalizacja
Aktualna wysokość dofinansowania gdy nabywca ma przynajmniej jedno dziecko
Poprzednia kwota dofinansowania
Zmiana kwotowo
na 1 m2
dla 50 m2 *
na 1 m2
dla 50 m2 *
na 1 m2
dla 50 m2 *
Gdańsk
739,88 zł
36 994,00 zł
774,83 zł
38 741,25 zł
34,95 zł
1 747,25 zł
Gminy sąsiadujące z Gdańskiem
681,94 zł
34 097,00 zł
705,26 zł
35 263,13 zł
23,32 zł
1 166,13 zł
Pozostałe gminy
624,00 zł
31 200,00 zł
635,70 zł
31 785,00 zł
11,70 zł
585,00 zł
* Maksymalna dopłata. Dla mieszkań do 50 m2 dopłata do wkładu własnego wyliczana jest jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz wielkości mieszkania, dla mieszkań powyżej 50 m2 dofinansowanie to iloczyn stawki za 1 m2 i liczby 50.

źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl na podst. danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

 

Podane kwoty dopłaty dotyczą wszystkich wniosków o dofinansowanie złożonych w III i IV kwartale br. Nie jest istotne to, kiedy dokładnie zostaną wypłacone te pieniądze.

Wysokości dofinansowań w innych województw pozostają bez zmiany do końca września br. Można z nimi zaznajomić się TUTAJ .

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam