Lokaty z funduszem nowym sposobem oszczędzania?

2013-07-30 14:30:52

Spadek rentowności depozytów powoduje, że coraz większą popularnością cieszą się produkty będące powiązaniem tradycyjnej lokaty bankowej z funduszem inwestycyjnym. Lokaty z funduszem mają w ofercie m.in. Bank BPH, Credit Agricole, BGŻ Optima, czy też BNP Paribas. Czym charakteryzuje się ten produkt i na co należy zwrócić uwagę przy inwestycjach?

Cykl obniżek stóp procentowych znacząco wpłynął na rentowność lokat bankowych. Obecnie najlepszy depozyt półroczny (Lokata Miesiąca w Getin Banku) gwarantuje zysk na poziomie 3,5 proc. Na tym tle aż nierealnie wyglądają lokaty z funduszem dające stopę zwrotu nawet 8 proc. Jak to możliwe? Ponieważ decydując się na taki produkt otrzymujemy tak naprawdę pakiet – zwykłą lokatę i jednostki uczestnictwa w funduszu.

Jak to działa?

Pieniądze wpłacane przez klienta zostają podzielone na dwie części - pierwszą lokuje się na tradycyjnym, dobrze oprocentowanym depozycie bankowym, a druga jest wykorzystywana do zakupu jednostek uczestnictwa wybranych funduszy inwestycyjnych.

Lokaty występujące w takich zestawieniach posiadają atrakcyjne oprocentowanie. Najkorzystniejsza z nich, Pakiet Mix Korzyści w banku BPH, zapewnia zysk na poziomie 8 proc. w skali roku. Wadą takich depozytów jest krótki okres zapadalności, z reguły nie przekracza on 6 miesięcy.

Tu też obniżki

Obniżka stóp procentowych dotknęła również osoby inwestujące w lokaty połączone z funduszem. Jeszcze rok temu Pakiet Mix Korzyści oferowany przez Bank BPH umożliwiał założenie trzymiesięcznego depozytu z oprocentowaniem 11 proc. skali roku, podczas gdy aktualnie jest to 8 proc.

Podobnie sprawa wygląda w innych instytucjach - w BNP Paribas oprocentowanie lokaty z sześciomiesięcznego produktu Profit Plus wynosiło 8 proc. w skali roku, a obecnie jest to 5,5 procent.

Gdzie najlepiej?

Najwyższe oprocentowanie ma 3 - miesięczna lokata bankowa wchodząca w skład Pakietu Mix Korzyści w banku BPH. Osoba decydująca się na ten produkt musi również podpisać umowę o uczestnictwo w wybranym Planie Inwestycyjnym. Możliwe opcje to Fundusz Aviva Investors FIO z lokatą, BPH DuoPlan albo Fundusz Novo FIO z lokatą. Minimalna wpłata zarówno na lokatę, jak i na Plan Inwestycyjny wynosi 2 tys. zł, przy czym kwota deponowana na lokacie nie może być wyższa niż ta wpłacona na plan inwestycyjny.

Minusami oferty są 1 proc. opłata wstępna od kwoty wpłaconej na fundusz oraz opłata za odkupienie lub wycofanie środków (od 0,5 proc. do 2 proc.).

Najlepsze lokaty z funduszem
Bank
Produkt
Okres trwania
Oprocentowanie
Bank BPH
Pakiet Mix Korzyści
3 miesiące
8%
BNP Paribas
 Lokata z Kapitalnym Planem
6 miesięcy
7%
Crédit Agricole
Zyskowny Duet (wariant I)
3 miesiące
6%
BGŻOptima
Lokata z funduszem
3 miesiące
6%
BNP Paribas
Lokata PROFITPlus
6 miesięcy
5,50%
Raiffeisen Polbank
 Lokata Kapitalny Zysk (inwestycja w Fundusz & Perspektywa)
3 miesiące
5,50%
BNP Paribas
 
Lokata PROFITPlus
3 miesiące
5%
Nordea Bank
 Lokata Nordea Hit
3 miesiące
5%
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Osoby, które decydują się na produkt łączący w sobie lokatę bankową i fundusz inwestycyjny powinny zwrócić uwagę nie tylko na wysokie oprocentowanie tej pierwszej, ale także na ryzyko drugiej inwestycji. Trzeba pamiętać, że lokowanie środków w funduszach nie zawsze przynosi zadowalające stopy zwrotu. Oczywiście, w dużej mierze jest to uzależnione od aktualnej sytuacji gospodarczej oraz rodzaju funduszu, jaki zdecydujemy się nabyć.

Autor: Marta Ośko
Comperia.pl

Marta Ośko