Lokaty progresywne-definicja

2009-07-28 00:00:00

Założenie lokaty progresywnej umożliwia dysponowanie kapitałem i sprzyja oszczędnościom, ale oprocentowanie roczne nie zawsze jest atrakcyjne.

Banki kuszą klientów lokatami progresywnymi i ich rosnącym oprocentowaniem. Problem w tym, że tylko nieliczni klienci owe wysokie zyski zrealizują. Efektywna stopa procentowa jest znacznie niższa od eksponowanej.

Lokaty progresywne mają jednak również zalety. Nie trzeba zamrażać oszczędności na cały rok. W razie nagłej potrzeby można wypłacić kapitał łącznie z odsetkami lub wypłacić same odsetki za ostatni okres umowy. Lokata działa bowiem jak miesięczny depozyt o stałym oprocentowaniu automatycznie odnawiany przez cały okres umowy. Pieniądze można więc wypłacać po każdym miesięcznym okresie. Przy likwidacji lokaty w pierwszym miesiącu otrzyma się odsetki za miesiąc, po dwóch za dwa itd. Za każdym razem według stopy procentowej gwarantowanej za dany okres.

Lokata progresywna umożliwia też dopłacanie do rachunku pieniędzy bez dodatkowych umów, co sprzyja systematycznemu oszczędzaniu. Wysokość dopłat jest ustalana przez bank. Liczba i częstotliwość dopłat jest dowolna. Na lokaty progresywne trzeba jednak wpłacić trochę więcej pieniędzy niż na standardowe lokaty terminowe, które można zakładać już od 500, a nawet 100 zł.

Kuszenie procentami
Oprocentowanie lokaty progresywnej jest stałe w danym miesiącu i wzrasta do maksymalnego progu w ostatnim miesiącu oszczędzania. Na przykład w pierwszym oprocentowanie wynosi 3,5 proc., w ostatnim 12 proc. Kapitalizacja odsetek następuje w dniu zapadalności lokaty. Osoby utrzymujące pieniądze przez cały okres trwania lokaty zarobią więc w ciągu roku około 5 proc.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl