Lokata bankowa z oprocentowaniem stałym czy zmiennym?

2012-11-30 11:24:50

Na rynku dostępne są nie tylko lokaty z oprocentowaniem stałym, ale także zmiennym. Te drugie charakteryzują się tym, że zakładając je deponent nie wie dokładnie, ile zarobi, bo w międzyczasie oprocentowanie może spaść lub wzrosnąć, a tym samym naliczanie odsetek może przyhamować lub przyspieszyć.

W czołówkach rankingów lokat, szczególnie długoterminowych, znaleźć można, obok depozytów z oprocentowaniem stałym, także te ze zmienną stopą. Różnica jest dość zasadnicza. W przypadku lokat z oprocentowaniem stałym klient zakładając depozyt wie już dokładnie, jakie zyski otrzyma po jej zakończeniu.

Takiej pewności nie ma klient, który otworzy lokatę o oprocentowaniu zmiennym. W trakcie jej trwania oprocentowanie może spaść lub wzrosnąć, a tym samym tempo narastania odsetek może zostać nieco wstrzymane lub wręcz przeciwnie - rozpędzone.

Generalnie można wyróżnić 2 rodzaje lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Pierwszy to depozyty, w których decyzję o zmianie oprocentowania podejmuje bank. Drugi to lokaty, których oprocentowanie składa się ze zmiennej stopy rynkowej WIBOR lub WIBID powiększonej (rzadziej pomnożonej) o jakąś stałą wartość. Jest ono przedstawiane w formie np. WIBOR 3M + 1 p. proc., gdzie odczyt stopy WIBOR aktualizowany jest co kwartał.

Generalnie lokaty ze zmiennym oprocentowaniem polecane są wówczas, gdy stopy procentowe w kraju rosną. To powinno przełożyć się w perspektywie także na wzrost oprocentowania lokat ze zmiennym oprocentowaniem. Te depozyty są bardziej elastyczne na zmiany stóp procentowych.

Gdyby posiadacz lokaty ze stałym oprocentowaniem zechciał skorzystać z wyższego oprocentowania (bo stopy poszły w górę i banki oferują lepsze depozyty), musiałby ją zerwać i założyć nową. Osoba, która ma lokatę z oprocentowaniem zmiennym ze zmian korzysta natychmiast.

Niestety, aktualnie stopy procentowe w Polsce mają przed sobą odwrotną drogę. Na początku listopada Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o 0,25 p. proc., a - jak wynika z wypowiedzi jej przewodniczącego oraz niektórych członków - to nie koniec obniżek. Tym samym oprocentowanie lokat ze zmiennym oprocentowaniem może spadać (lub na pewno będzie, w przypadku lokat opartych na stopach rynkowych). W takiej sytuacji lepiej wydaje się ulokować swe oszczędności na lokacie ze stałym oprocentowaniem, i wiedzieć od razu, ile się zarobi. Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński