Dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne mają teraz szerszy zakres

2020-04-28 16:06:58

Od 24 kwietnia uległ zmianie zakres ochrony dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych.

Modyfikacji ulegną dwa rodzaje ubezpieczeń - AC oraz NNW.

W przypadku AC dotychczasowe zdarzenia nazwane zostaną zastąpione zakresem tzw. All Risks. Oznacza to, że ochrona obejmuje wszystkie nagłe i nieprzewidywane zdarzenia, które zniszczą lub uszkodzą samochód.

Większe zmiany dotyczą ubezpieczenia NNW komunikacyjne. Aktualnie do otrzymania świadczenia uprawnia każdy uszczerbek na zdrowiu sklasyfikowany w nowej tabelki w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), a nie trwały uszczerbek na zdrowiu, jak miało to miejsce wcześniej. Kolejną zmianą jest możliwość otrzymania świadczenia dodatkowego za hospitalizację, co jest zupełną nowością w ofercie. Ubezpieczyciel wypłaci 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku, nie więcej jednak niż 2000 zł. Można także będzie liczyć na zwrot kosztów leków oraz materiałów opatrunkowych do kwoty 5000 zł, zaś za zakup przedmiotów ortopedycznych bądź środków pomocniczych będzie można uzyskać do 10% sumy ubezpieczenia NNW. Również zakres terytorialny uległ zmianie. Wcześniej była to Europa, teraz jest to cały świat.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam