Limit bez opłat w pierwszym roku

2008-07-18 00:00:00

Citi Handlowy promuje kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Posiadacze rachunków w Citi Handlowym, którzy do końca sierpnia zdecydują się na uruchomienie limitu kredytowego w koncie osobistym, w pierwszym roku nie zapłacą opłaty za korzystanie z produktu. Od drugiego roku wynosi ona 1,49 proc. przyznanego limitu.

Bank proponuje promocyjne oprocentowanie kredytu, które uzależnione jest od typu konta w Citi Handlowy. Oprocentowanie dla posiadaczy konta CitiGold wynosi 9,95 proc. w skali roku, a rachunków CitiOne i CitiKonto - 11,95 proc.

Bank kusi też zwolnieniem z naliczania odsetek przez 7 dni w każdym miesiącu (dni nie muszą po sobie następować). Żeby w danym miesiącu nie zapłacić odsetek, nie można jednak utrzymywać zadłużenia dłużej niż 7 dni. Wystarczy, że z limitu korzystać będziemy już 8 dni, a bank naliczy odsetki za cały ośmiodniowy okres.

Kredyty w rachunkach osobistych mają charakter odnawialny, co oznacza, że każda wpłata na konto zwiększa dostępny limit. Bank nalicza odsetki tylko od rzeczywiście wykorzystanego kredytu.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl