Leasing pożyczkowy – nowość od Getin Leasing

2010-12-01 11:41:31

Połączenie leasingu z preferencyjnym kredytem na pokrycie pierwszych opłat leasingowych – takiż nowy produkt finansowy pod szyldem Leasing Pożyczkowy zaproponowała firma Getin Leasing.

Specyfika usługi polega na tym, że przedsiębiorcy jest udostępniony nie tylko leasing pojazdów czy urządzeń, ale także kredyt w GETIN Noble Bank na preferencyjnych warunkach na spłatę pierwszych kosztów związanych zeń. Kredyt może wynieść nawet 50 proc. ceny leasingowanego przedmiotu. Warto wspomnieć, iż dzięki takim rozwiązaniom można obniżyć podatek dochodowy: o koszty związane z umową leasingu i ewentualnie, w przypadku kredytu, o koszty odsetkowe.

Getin Leasing podpisuje umowy z firmami funkcjonującymi przynajmniej 3 miesiące. Maksymalny okres leasingowania wynosi 7 lat. Do skorzystania z usługi są niezbędne jest przedstawienie: wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu KRS, Regonu, NIP-u i kserokopii dowodów osobistych, a jeśli klient zdecyduje się także na preferencyjny kredyt w Getin Noble Bank, dodatkowo dostarczyć należy dokumenty finansowe oraz zaświadczenia z US i ZUS.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl