Leasing operacyjny a finansowy- podstawowe różnice

2013-08-22 11:10:00

Mówiąc o leasingu, należy uściślić, który rodzaj ma się na myśli: leasing operacyjny a finansowy. Oba rodzaje różnią się między sobą. Zanim zdecydujesz się na wybór, warto poznać te różnice. Pomoże Ci w tym Comperia.pl.

Zgodnie z prawem podatkowym zostały wyodrębnione dwie formy leasingu: jedną z nich jest leasing operacyjny (zwany także bieżącym) drugą zaś – finansowy (przez wielu nazywany kapitałowym).

Obie kategorie charakteryzują się odmiennymi konsekwencjami, jakie pociąga za sobą wybór którejś z nich - zarówno dla osoby korzystającej z przedmiotu leasingu, jak i dla podmiotu gospodarczego, który przedmiot ten finansuje.
 
Leasing operacyjny a finansowy – przekonajmy się wpierw, jak wygląda ich popularność. Zdecydowanie bardziej popularny jest ten pierwszy, drugi jest znacznie rzadziej preferowany. Główna różnica pomiędzy nimi sprowadza się do kwestii podatkowych: dotyczy tego, która ze stron umowy będzie odpowiedzialna za dokonywanie amortyzacji przedmiotu leasingu.
 
W leasingu operacyjnym dana rzecz pozostaje częścią majątku leasingodawcy, i to on właśnie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei podmiot korzystający z przedmiotu leasingu do kosztów uzyskania przychodu wlicza wpłatę początkową oraz płacone co miesiąc raty.
 
W leasingu finansowym jest inaczej: przedmiot leasingu zostaje przypisany do majątku leasingobiorcy. Taki zabieg prawny pozwala mu na zaliczenie odpisów amortyzacyjnych oraz części odsetkowej każdej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodu. Do puli tych kosztów nie jest natomiast wliczany tzw. czynsz inicjalny.
 
Analizując sytuację pt. leasing operacyjny a finansowy, warto też zwrócić uwagę na inną cechę, która je różni. Chodzi mianowicie o kwestię rozliczenia podatku VAT, który to w przypadku leasingu finansowego zostaje naliczony od razu – w momencie wydania towaru osobie korzystającej, a więc "z góry". Z kolei w leasingu operacyjnym podatek ten naliczany jest do każdej raty z osobna. Ta fundamentalna różnica sprawia, że leasing finansowy postrzegany jest jako dostawa towarów, zaś operacyjny jako świadczenie usługi.
 
Porównując ze sobą leasing operacyjny a finansowy, warto też wskazać na jeszcze jedną różnicę. Polega ona na tym, że umowa leasingu operacyjnego zostaje zawarta na czas krótszy niż wynosi normatywny okres amortyzacji. Jeżeli chodzi o leasing finansowy – tutaj okres ten jest zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu.
Comperia.pl 
Ekspert Comperia.pl