Leasing nieruchomości

2013-08-16 11:47:27

Tak naprawdę w leasing można wziąć niemal wszystko. Nieruchomość nie jest tutaj żadnym wyjątkiem – najpoważniejsze firmy leasingowe w swojej ofercie mają ten typ umów.

Czym cechuje się leasing nieruchomości? Schemat jest identyczny jak w przypadku np. leasingu pojazdów. Czyli leasingobiorca korzysta z nieruchomości zakupionej i udostępnianej mu przez leasingodawcę. Ten cały czas pozostaje jej właścicielem, i z tytułu użyczania leasingobiorcy swojej własności otrzymuje wynagrodzenie, w postaci wpłat początkowych, końcowych i rat. Po zakończeniu okresu leasingu korzystający może nabyć nieruchomość po preferencyjnej cenie. W przypadku leasingu nieruchomości czas, na jaki zawierana jest umowa, jest zazwyczaj wyższy niż np. w przypadku leasingu samochodu, i wynosi nawet kilkanaście lat.

Warto wspomnieć również istotną rzecz. Może być tak (a wręcz jest bardzo często), że dane przedsiębiorstwo sprzedaje należącą do siebie nieruchomość firmie leasingowej, i zawiera z nią umowę o dalsze korzystanie z budynku. To tzw. leasing zwrotny. W ten sposób uwalnia się „zamrożony” kapitał, i można przeznaczyć go np. na inwestycje, natomiast raty leasingowe uiszcza już z bieżących przychodów. Oczywiście w perspektywie czasu przedsiębiorstwo na leasingu traci w porównaniu do sytuacji gdyby nieruchomość cały czas była w jego posiadaniu, ale nie do przecenienia jest właśnie skorzystanie z takiej opcji leasingu i dostęp do środków pieniężnych wtedy, kiedy są one najbardziej potrzebne, np. na zakup niezbędnej maszyny. A zyskany dzięki niej kapitał może znacznie przewyższyć koszty leasingu.

A jakie dokładnie nieruchomości mogą być leasingowane? Gama jest bardzo szeroka, jako że tak naprawdę w leasing można wziąć niemal wszystko, jeśli tylko spotkają się potencjalni leasingobiorca i leasingodawca. Mogą to być budynki biurowe, hale produkcyjne, magazyny, centra logistyczne, lokale handlowe czy usługowe, specjalistyczne budynki typu szklarnia czy chłodnia, grunty...

Leasing nieruchomości to alternatywa dla kredytu w banku. W czym to wyjście przewyższa zadłużenie się w instytucji? Przede wszystkim dostępnością. Zdecydowanie nie jest tak, że banki hurraoptymistycznie wspierają wszystkie inicjatywy. Jak ktoś „mądry” kiedyś powiedział, bank udzieli ci kredytu dopiero wtedy, gdy przekonasz go, że nie potrzebujesz tych pieniędzy. Coś w tym jest - pamiętajmy, że w przypadku nieruchomości firm nie chodzi o budynki o wartości kilkuset tysięcy złotych, ale często kilkunastu/kilkudziesięciu milionów. Firma musi popisać się nie byle jaką zdolnością kredytową, aby się o taki kredyt pokusić. Tymczasem w przypadku leasingu jest dużo łatwiej - choćby dlatego, że nieruchomość należy do firmy leasingowej i zdecydowanie mniej problemu przysporzy jej sytuacja, gdy leasingobiorca nie wywiązuje się ze zobowiązań. Postępowanie bankowe i windykacyjne będzie dla kredytodawcy hipotecznego dużo bardziej uciążliwe, więc woli obwarować się wysokimi wymaganiami.

Nie do przeoczenia są też bardzo skomplikowane kwestie podatkowe, pod uwagę warto wziąć także horyzont czasowy przedsięwzięcia, oraz spróbować przeanalizować możliwe zmiany w firmie i jej otoczeniu na przestrzeni następnych kilkunastu lat.

A dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingu i kredytu? W obu przypadkach podobne niezbędne „papierki” - m.in. umowa spółki, NIP, REGON, zestawienia zobowiązań, w tym wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego, wypis z rejestru gruntów, sprawozdania finansowe.

Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl