Kto najlepiej spłaca kredyty?

2014-03-11 08:16:00

Najlepiej ze swoimi ratami radzą sobie osoby posiadające kredyty hipoteczne. I to nawet jeśli mają także inne zobowiązania. Intrygujące wydają się statystyki wskazujące, iż częściej na nierzetelnego kredytodawcę da się trafić na zachodzie Polski.

Lepsi posiadacze „hipotek”

Jak poinformowało Biuro Informacji Kredytowej, kalkulowana przezeń średnia ocena scoringowa dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych wynosi 543 pkt (na maksymalne 631 pkt). Dla osób posiadających karty kredytowe wskaźnik ten wynosi 519 pkt, a dla klientów spłacających kredyty gotówkowe i ratalne 507-508 pkt. Spowodowane jest to faktem, iż w przypadku kredytobiorców z kredytami hipotecznymi znacznie rzadziej występują problemy z terminowością w regulowaniu rat. Ocena scoringowa bazuje bowiem m.in. na jakości spłaty dotychczasowych kredytów.

Potwierdzają to m.in. statystyki Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Na koniec III kwartału udział kredytów mieszkaniowych opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni w łącznych portfelu kredytów mieszkaniowych wynosił 3,5 proc., natomiast taki sam wskaźnik dla kredytów konsumpcyjnych przyjmował wartość 17 proc.

Wracając do spostrzeżeń Biura Informacji Kredytowej, jego analitycy dowiedli także, iż posiadacze kredytów hipotecznych lepiej radzą sobie również z innymi zobowiązaniami. Przykładowo - w tej grupie „tylko” 5,3 proc. osób nie obsługuje karty kredytowej terminowo, z kolei wśród posiadaczy kredytu gotówkowego lub ratalnego ten odsetek jest ponad 3-krotnie wyższy (17,2 proc.). Podobne proporcje można zauważyć w przypadku osób posiadających zarówno kredyt mieszkaniowy jak i konsumpcyjny (czyli gotówkowy lub ratalny) oraz tych spłacających jedynie kredyt konsumpcyjny (7,3 proc. vs. 21,4 proc.).

Co również interesujące, lepiej spłacane są kredyty w bankach spółdzielczych, aniżeli w bankach komercyjnych. Jak wynika z Raportów o stabilności systemu finansowego, publikowanych cyklicznie przez Narodowy Bank Polski, wskaźnik kredytów zagrożonych w bankach komercyjnych to ok. 8 proc., natomiast w bankach spółdzielczych ok. 5 proc. Jest to konsekwencją m.in. lepszej znajomości lokalnego rynku czy mniejszej aktywności banków spółdzielczych we wzmożonej akcji kredytowej w latach 2006-2008 r. (gdy banki komercyjne stosowały luźną politykę kredytową).

Bezrobotni spłacają solidniej?

Na początku 2013 r. pracownicy Biura Informacji Kredytowej przeprowadzili badania, w których sprawdzali słuszność tezy wydającej się za uzasadnioną, a mianowicie iż tam gdzie bezrobocie jest wysokie, kredyty są spłacane gorzej. W tym celu porównali poziom bezrobocia w konkretnych powiatach z poziomem szkodowości kredytów (tzn. odsetkiem kredytów opóźnionych powyżej 90 dni, w rok po zaciągnięciu).

Co ciekawe, udało się znaleźć sporo przypadków, gdy kredyty w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia były spłacane solidnie, dużo solenniej niż w większych miastach, o mniejszym odsetku bezrobotnych. Przykładowo - powiat żagański (woj. lubuskie) miał w badanym okresie najwyższy wskaźnik bezrobocia w województwie, a jednocześnie niemal najlepiej spłacane kredyty.

Zasadniczo nie udało się znaleźć żadnych dowodów na to, że w powiatach o wyższym poziomie bezrobocia kredyty są spłacane gorzej. Autorzy analizy tłumaczyli to m.in. faktem, że bezrobotni mają utrudniony dostęp do kredytów (nie posiadają zdolności kredytowej), więc wzrost liczby osób bez pracy nie przekłada się na gorszą spłacalność zobowiązań.

Najmniej rzetelne województwa

Jak wynika z publikowanych cyklicznie przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor raportów InfoDług, od dawna najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego. Jednak ta statystyka obejmuje nie tylko niesolidnych kredytobiorców, ale także osoby nieregulujące np. alimentów, czynszów czy rachunków za gaz albo prąd. Dane przedstawione w styczniu br. wskazują, że łączny dług mieszkańców województwa śląskiego wynosi ponad 8 mld zł, a Mazowsza - 6 mld zł. Tam mieszka też najwięcej osób zalegających ze spłatą swoich zobowiązań i długów.

Kluczowe znaczenie ma tu jednak fakt, że to dwa najbardziej ludne województwa w Polsce. Przeliczając liczbę dłużników opóźniający się ze spłatą zobowiązań za 1000 mieszkańców danego województwa, najmniej sumienni są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego (kolejno 8,3 proc. i 7,6 proc. - dane z raportu InfoMonitor z października 2013 r.).

Co bardzo interesujące - im bardziej na wschód kraju, tym odsetek dłużników jest niższy. Statystycznie najlepiej swoje długi spłacają mieszkańcy województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, a w szczególności podkarpackiego. Tam procent dłużników jest ponad dwukrotnie niższy niż w Zachodniopomorskiem (3,4-4,1 proc.).

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam