Kto jest właścicielem przedmiotu

2011-02-15 17:06:57

Przez cały okres trwania umowy leasingu właścicielem jest finansujący.

Jeśli leasingobiorca nie płaci należnych rat albo w inny sposób nie wywiązuje się z umowy, może odebrać mu przedmiot leasingu. W takim wypadku najczęściej przedmiot leasingu jest licytowany. Wszystko po to by leasingodawca mógł jak najszybciej odzyskać pieniądze włożone w przedmiot leasingu. Po zakończeniu umowy leasingu, leasingobiorca może odkupić przedmiot leasingu po określonej na wstępie cenie.

Czytaj dalej >>


Comperia.pl

 

Ekspert Comperia.pl