Krótką, czy długą - jaką lokatę założyć?

2013-12-13 14:35:00

Decydując się na założenie lokaty w banku, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie – na jak długo mogę zamrozić swoje pieniądze? Nie jest to jednak jedyny czynnik, który powinniśmy uwzględnić przy wyborze czasu trwania depozytu. Comperia.pl podpowiada, jak wybrać optymalną lokatę przy niskich stopach procentowych.

Lokata bankowa to w Polsce najpopularniejszy produkt oszczędnościowy. Jego zaletą jest wysokie bezpieczeństwo (gwarancja BFG) oraz bardzo prosta konstrukcja. Już w momencie zakładania depozytu, klient wie, ile na nim zarobi i kiedy pieniądze do niego wrócą.

Aktualnie rynek finansowy umożliwia zakładanie depozytów na bardzo różne terminy. Począwszy od lokat jednodniowych (Lokata PING-PONG w Idea Banku), do nawet depozytów dwu i trzyletnich (oferowanych niemal w każdej instytucji).

Jak wybrać najlepszą lokatę dla siebie?

Oczywiście, najlepsza lokata to taka, która przynosi największy zysk. Trzeba jednak pamiętać, że oprocentowanie depozytów zależne jest od stóp procentowych obowiązujących w naszym kraju.
Ogólnie przyjmuje się, że w czasie obowiązywania niskich stóp procentowych (taka sytuacja jest obecnie w Polsce) należy zakładać lokaty krótkoterminowe. Wynika to z faktu, że w chwili wystąpienia podwyżki stóp, klient będzie miał możliwość wybrania atrakcyjniejszej oferty.

Stosując się do tego założenia można stwierdzić, że na dzień dzisiejszy każdy posiadacz nadwyżek finansowych powinien szukać lokat z terminem zapadalności nie dłuższym niż rok. Z wypowiedzi wielu analityków wynika bowiem, że po tym okresie Rada Polityki Pieniężnej najpewniej rozpocznie cykl podwyżek stóp, czego następstwem będzie wzrost oprocentowania lokat.

Najlepsze roczne depozyty można aktualnie znaleźć w Meritum Banku, FM Banku i Idea Banku. Ich oprocentowanie wynosi odpowiednio od 3,5 proc. do 3,6 proc. w skali roku (kwota lokaty to 10 tys. złotych).

Dłużej też można, ale…

Oczywiście, można też pokusić się o założenie lokaty długoterminowej (dwu, a nawet trzy letniej). W takim przypadku jednak koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, aby był to depozyt ze zmiennym oprocentowaniem, które będzie rosło wraz z podwyżkami stóp procentowych.

Przykładami takich lokat są chociażby „Lokata WIBOR Plus” w FM Banku, „Lokata WIBOROWA” w Meritum Banku, czy też „Lokata 36-miesięczna” w GetinOnline. W dwóch pierwszych przypadkach wysokość oprocentowania zależy od stopy rynkowej WIBOR6M powiększonej o odpowiednią marżę, a w tym ostatnim od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego również powiększaną o marżę.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk