Kredyty gotówkowe - trendy: Oprocentowanie jak w czerwcu

2009-07-16 00:00:00

Co miesiąc Comperia analizuje wysokość oprocentowania rzeczywistego, rat i prowizji dla modelowych kredytów gotówkowych o wartości 1 tys. zł (okres spłaty 12 miesięcy), 5 tys. zł (3-letni okres spłaty) i 10 tys. zł (5-letni okres spłaty). Przedstawione wartości są średnimi z 10 najtańszych ofert. Ile kosztują pożyczki w lipcu?

Tyle samo, co miesiąc temu. Obniżka stóp procentowych w czerwcu o 0,25 pkt. proc. nie wpłynęła na spadek średniego kosztu kredytów gotówkowych. Stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego wynosi po obniżce 5 proc., co oznacza, że maksymalne oprocentowanie nominalne pożyczki nie może przekroczyć 20 proc. w skali roku. Kilka banków rzeczywiści musiało dostosować oprocentowanie do maksymalnego ustawowego poziomu. Nie znalazło to jednak przełożenia na średni koszt kredytów publikowany co miesiąc przez Comperię. Wynika to z tego, że średni koszt wyliczany jest z 10 najlepszych ofert, a w tej grupie oprocentowanie wszystkich kredytów znajdowało się poniżej 20 proc.

Trudno było też oczekiwać, żeby banki zareagowały na ostatnią decyzję Rady Polityki Pieniężnej obniżeniem oprocentowania, jeżeli nie musiały tego robić. Pożyczki gotówkowe są produktami wysoko marżowymi i do takiej sytuacji trzeba się przyzwyczaić.

W ciągu miesiąca zmiany w średnich kosztach pożyczek były kosmetyczne. W przypadku pożyczki o wartości 1 tys. zł, udzielnej na 12 miesięcy, średnie oprocentowanie rzeczywiste, a więc uwzględniające koszt odsetkowy, prowizję i ewentualne ubezpieczenia, wynosi 22,39 proc. Średnia prowizja takiego kredytu to 2,65 proc., a miesięczna rata równa 92,8 zł, a więc dokładnie tyle samo co w czerwcu.

Oprocentowanie rzeczywiste pożyczki o wartości 5 tys. zł, udzielanej na okres 36 miesięcy, wynosi 19,37 proc. wobec 19,12 proc. w czerwcu. Średnia prowizja nie zmieniła się (2,95 proc.). Na niewielki wzrost RRSO wpłynął niewielki wzrost oprocentowania nominalnego w jednym z banków.

Trzeci analizowany przez Comperię kredyt - o wartości 10 tys. zł z 5-letnim okresem spłaty - również jest taki sam jak przed miesiącem. Średnia rzeczywista roczna stopa oprocentowania wzrosła z 19,9 proc. do 19,94 proc. Średnia prowizja to 3,1 proc.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl