Kredyt konsolidacyjny - droga ostatnia deska ratunku

2009-09-15 17:15:53

Wiele osób skuszonych atrakcyjną wizją dokonywania zakupów na kredyt, stosowaną przez większość banków w reklamach pożyczek gotówkowych, ma dzisiaj duże problemy ze zwrotem pożyczonych pieniędzy. Często zdarza się, że wysokość comiesięcznych rat przekracza wysokość wynagrodzenia kredytobiorcy. Jednak nawet, gdy sytuacja wydaje się być beznadziejną, ostatnią deską ratunku okazuje się być kredyt na spłatę innych kredytów, czyli kredyt konsolidacyjny.

Wiele osób skuszonych atrakcyjną wizją dokonywania zakupów na kredyt, stosowaną przez większość banków w reklamach pożyczek gotówkowych, ma dzisiaj duże problemy ze zwrotem pożyczonych pieniędzy. Często zdarza się, że wysokość comiesięcznych rat przekracza wysokość wynagrodzenia kredytobiorcy. Jednak nawet, gdy sytuacja wydaje się być beznadziejną, ostatnią deską ratunku okazuje się być kredyt na spłatę innych kredytów, czyli kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny ma wielu zagorzałych zwolenników. Równie liczną grupę stanowią jednak przeciwnicy konsolidacji kredytów. Zwolennicy wymieniają długą listę osób, które kredyt konsolidacyjny wybawił z finansowych problemów. Przeciwnicy wskazują przede wszystkim na znaczne koszty takiego rozwiązania. Dzisiaj spróbujemy znaleźć rozwiązanie tego dylematu, porównując sytuację przykładowego kredytobiorcy przed konsolidacją kredytów i po zastąpieniu starych zobowiązań jedynym kredytem.

Przed konsolidacją
Najczęściej problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań wobec banku mają osoby posiadające kilka kredytów gotówkowych. Na potrzeby przykładu założyliśmy, że przeciętny klient skorzystał już z trzech kredytów gotówkowych, na łączną kwotę 50 tys. zł. Przyjmijmy również, że nasz przykładowy kredytobiorca posiada także mieszkanie zakupione za środki pochodzące z kredytu hipotecznego wysokości 160 tys. zł, zaciągniętego na 20 lat. Łącznie kredytobiorca posiada na swoim koncie ujemne saldo kredytowe wysokości 210 tys. zł, a comiesięczne zobowiązania finansowe wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów sięgają niemal 3,7 tys. zł. Na potrzeby przykładu przyjmijmy również, że analizowana osoba straciła jedno ze swoich źródeł dochodów i obecnie jest w stanie zarobić maksymalnie 3 tys. zł netto. Jeśli przyjmiemy dodatkowo, że nasz statystyczny kredytobiorca nie posiada istotnych oszczędności, którymi mógłby tymczasowo sfinansować spłatę kredytów, to musimy zgodzić się z koniecznością natychmiastowej restrukturyzacji zadłużenia.

 Oproc. kredytuOkres kredytowaniaKwota kredytuRataSuma odsetek
Kredyt mieszkaniowy6,0%20 lat160 000 zł1 146 zł115 109 zł
Kredyt gotówkowy 120,0%1 rok10 000 zł926 zł1 116 zł
Kredyt gotówkowy 217,5%2 lata15 000 zł745 zł2 886 zł
Kredyt gotówkowy 315,0%3 lata25 000 zł867 zł4 092 zł
  Suma:210 000 zł3 684 zł123 203 zł

 

Po konsolidacji
W zarysowanym przykładzie jedyną możliwością restrukturyzacji zadłużenia jest jego konsolidacja, czyli zastąpienie, wszystkich wcześniej zaciągniętych kredytów, jednym długoterminowym kredytem, posiadającym zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Kluczowym warunkiem do odniesienia sukcesu w procesie konsolidacji zadłużenia, nie jest obniżenie wysokości oprocentowania nowego skonsolidowanego kredytu, lecz przede wszystkim maksymalne wydłużenie okresu kredytowania. Wraz z wydłużaniem okresu kredytowania, maleje bowiem wysokość raty kredytowej, o którą co miesiąc będzie upominał się bank.   Rata kredytu konsolidacyjnego, wysokości 210 tys. zł, którego spłata rozłożona będzie na 30 lat, spadnie do niecałych 1,5 tys. zł miesięcznie. Kredyt konsolidacyjny, dzięki znacznemu obniżeniu comiesięcznych zobowiązań finansowych, pozwoli kredytobiorcy na uniknięcie niewypłacalności.

 Oproc. kredytuOkres kredytowaniaKwota kredytuRataSuma odsetek
Kredyt konsolidacyjny7,5%30 lat210 000 zł1 468 zł318 606 zł

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takiej konsolidacji, jest jednak odpowiednia wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Jeśli wartość nieruchomości, w ocenie banku, będzie zbyt niska, niestety nie uda nam się skonsolidować wszystkich kredytów i osiągnąć pełnego efektu konsolidacji, w postaci niskiej raty.

Koszty konsolidacji
Niestety konsolidacja kredytów kosztuje. Im dłuższy okres spłaty kredytu konsolidacyjnego, a wraz z nim niższa jego rata, tym wyższe koszty odsetkowe takiego kredytu. Każdy dodatkowy rok spłaty kredytu to dodatkowe koszty w postaci odsetek. O ile przed konsolidacją suma odsetek jakie zapłaciłby kredytobiorca zamknęłaby się kwotą niewiele ponad 123 tys. zł, to po konsolidacji koszty odsetkowe wzrastają do ponad 318 tys. zł. Z podjęciem decyzji o konsolidacji nie należy jednak zwlekać. Koszty kredytu można zmniejszyć, zwiększając swoje oszczędności lub dokonując nadpłaty kredytu. Natomiast zbyt późne podjęcie decyzji o konsolidacji, skutkować może powstaniem zaległości w spłatach kredytów, co może zamknąć przed nami drzwi do większości banków i uniemożliwić skorzystanie z ostatniej deski ratunku, jaką jest konsolidacja. Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam