Kredyt hipoteczny a opóźnienia w spłacie

2008-02-03 00:00:00

Posiadanie zdolności kredytowej to jednej z podstawowych warunków uzyskania kredytu hipotecznego. Kredytobiorca nie powinien też mieć opóźnień w spłacie wcześniejszych zobowiązań.

Informacje o wszystkich spłacanych kredytach, w tym dane o zaległościach i opóźnieniach, przesyłane są przez banki do Biura Informacji Kredytowej. Banki, rozpatrując nowe wnioski kredytowe, korzystają z tych danych. Teoretycznie problemy ze spłatą kredytów w przeszłości blokują możliwość zaciągania nowych zobowiązań. W praktyce bywa jednak inaczej. Banki gotowe są przymknąć oko na drobne  zaniedbania ze strony kredytobiorców. W takich sytuacjach decyzja o udzieleniu bądź odmowie przyznania kredytu każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie. Wszystko zależy bowiem od skali opóźnień w spłacie wcześniejszych kredytów i od ich przyczyn.

Kilkudniowe, a nawet kilkunastodniowe opóźnienia, z rzeczowym usprawiedliwieniem wnioskodawcy nie powinny zablokować dostępu do kredytowania. W takiej sytuacji trzeba się jednak liczyć z tym, że bank zaproponuje wyższą marżę kredytu. Teoretycznie podwyższona marża, a więc większa miesięczna rata, skutkować będzie słabszą zdolnością kredytową klienta, a skoro tak, również niższą maksymalną kwotą kredytu.

Zaniedbania w spłacie kredytu nie oznaczają jednak, że nierzetelny kredytobiorca nie ma szans na wyczyszczenie swojego rejestru. Informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej przechowywane są przez cały okres trwania umowy z bankiem lub SKOK (te instytucje mają prawo korzystania z danych BIK-u) oraz po wygaśnięciu zobowiązania:
- Przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta (w przypadku klientów regularnie wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec banku lub SKOK).
- Przez okres nie dłuższy niż 5 lata bez zgody klienta (jeżeli klient opóźniał się ponad 60 dni ze spłatą zobowiązania wobec banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody). W przypadku pytań złożonych przez banki i SKOK-i, przez okres jednego roku od momentu złożenia zapytania.
 
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam