Kredyt bez prowizji w Kredyt Banku

2008-03-26 00:00:00

Składając do końca czerwca wniosek o kredyt hipoteczny nie zapłacimy prowizji. Bank dołącza bezpłatne ubezpieczenie na życie.

W przekazie marketingowym bank stawia na bezpieczeństwo spłaty kredytu. Zaoferował bezpłatne ubezpieczenie na życie, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie kredytu (wspólnie z Wartą). Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje śmierć ubezpieczonego i inwalidztwo w wyniku wypadku. Suma ubezpieczenia, a więc górna granica odpowiedzialności towarzystwa, odpowiada aktualnemu zadłużeniu kredytobiorcy, nie więcej jednak niż 350 tys. zł.

Na wypadek bezrobocia
Bank proponuje również ubezpieczenie nieruchomości z możliwością jego automatycznego przedłużania. Dla sumy ubezpieczenia 200 tys. zł miesięczna składka wynosi 160 zł, czyli 0,08 proc. Jest to mniej więcej średnia stawka pobierana na rynku za tego typu ubezpieczenie.
Klienci mogą również skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy. Składka za taką polisę wynosi 4 proc. miesięcznej raty. W razie wystąpienia zdarzenia firma ubezpieczeniowa pokryje maksymalnie 12 miesięcznych rat w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu, ale nie wcześniej niż 60 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia. Warunkiem wypłaty ubezpieczenia jest wystąpienie zdarzenia, które nie wynika z winy kredytobiorcy. 

Kredyt bez prowizji
Jeżeli do końca czerwca 2008 roku złożymy wniosek o kredyt hipoteczny, Kredyt Bank nie będzie pobierał prowizji za jego udzielnie. Kredyt może być udzielony w złotych, frankach szwajcarskich i euro. Oprocentowanie oparte jest o trzymiesięczną stawkę WIBOR, LIBOR lub EUROBOR, w zależności od waluty kredytu, powiększoną o marżę banku. Ta z kolei zależy od kwoty kredytu, wysokości wkładu własnego i od statusu klienta (stały lub nowy).
Zapożyczając się w złotych na kwotę powyżej 50 tys. zł zapłacimy 0,9 pkt proc. marży (bez względu na wkład własny), czyli mniej, niż wynosi średnia rynkowa (średnia marża na rynku wyliczana według metodologii Comperia.pl wynosi 1 proc.). Marża kredytu we frankach szwajcarskich powyżej 140 tys. zł i bez wkładu własnego wynosi 1,4 proc., a kredytu w euro 2,5 proc. (dla nowych klientów). Posiadając co najmniej 70 proc. wkładu własnego marża wyniesie odpowiednio 1,0 i 1,8 pkt. proc.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam