Kredyt 2% - jak nie stracić dopłat do rat?

2023-08-03 11:01:45

Bierzesz udział w programie "Pierwsze mieszkanie", korzystając z "Bezpiecznego kredytu 2%"? Pamiętaj, aby nie popełnić tych błędów, bo stracisz prawo do dopłat.

Czy każdy dostanie dofinansowanie?

Spełnienie wszystkich warunków, jakie wymagane są do uzyskania "Bezpiecznego kredytu 2%", niekoniecznie muszą wystarczyć do uzyskania dopłaty do rat hipotecznych. W zależności od wysokości dopłat, z pieniędzy rządowych będzie finansowane rocznie tylko 30-40 tys. kredytów. Planowane wydatki na ten cel pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Eksperci rządowi przewidują, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku mają już sukcesywnie spadać.

Miej jednak na uwadze, że nawet jeśli uda ci się uzyskać prawo do otrzymywania dopłat, to raz nadany przywilej może zostać w każdej chwili odebrany.

Jak nie stracić dopłaty?

Aby nie narazić się na ryzyko utraty dopłat do rat, musisz spełnić kilka warunków dotyczących rozporządzania nabytą nieruchomością. Lista obowiązków i zakazów związanych z uczestnictwem w programie "Pierwsze mieszkanie" obejmuje następujące zasady: 

 • wprowadź się w ciągu 2 lat – kredytobiorca powinien zamieszkać w kredytowanej nieruchomości w czasie 24 miesięcy od dnia:
  • zgłoszenia zakończenia budowy domu,
  • nabycia prawa własności mieszkania albo domu,
  • nabycia spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu,
 • uważaj z nadpłatami kredytu przez pierwsze 3 lata – jeśli dokonasz przedterminowej spłaty części kredytu przed upływem 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu. Wyjątek stanowi spłata:
  • części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”),
  • której suma wraz z wniesionym wkładem własnym nie przekroczyła 200 tys. zł,
  • której łączna wysokość wraz z zapłaconą przez kredytobiorcę bieżącą ratą nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty kredytu, pomniejszonej o dopłatę
 • nie prowadź firmy w nieruchomości nabytej na kredyt z gwarancją – nie możesz prowadzić działalności gospodarczej w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona)
 • nie wyprowadzaj się na dłużej – prawo do dopłat wygaśnie, jeśli zaprzestaniesz na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w mieszkaniu/domu kupionym na kredyt 2%
 • nie kupuj kolejnego mieszkania/domu przez 10 lat – dopłat nie utracisz jedynie w przypadku nabycia praw własności na drodze spadkowej
 • nie sprzedawaj mieszkania przez 10 lat – wyjątek stanowi zbycie udziałów na rzecz drugiego z kredytobiorców
 • nie rozwodź się” przez 10 lat, jeśli tylko jeden ze współkredytobiorców spełniał warunek wieku – jeżeli kredyt został zawarty przez małżonków/partnerów, którzy z czasem przenieśli go na tylko jednego z nich (np. w wyniku rozwodu/rozejścia się), prawo do dopłat wygaśnie, jeżeli kredyt został przeniesiony na osobę, która w dniu złożenia wniosku o kredyt miała ukończony 45 rok życia
 • nie wynajmuj mieszkania przez 10 lat
 • nie korzystaj z prawa upadłości przez 10 lat
 • nie zmieniaj przez 10 lat oprocentowania umowy ze stałego na zmienne

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności prawo do dopłat ustanie z końcem miesiąca, w którym wystąpiło dane zdarzenie.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam