Krajobraz po cięciu, czyli dramatyczna sytuacja oszczędzających

2015-03-18 14:18:00

Dwa tygodnie temu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stosowane przez siebie stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Wydarzenie to było nie tylko olbrzymim zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku finansowego, ale także spowodowało niemałe zamieszanie w produktach bankowych, których oprocentowanie drastycznie spadło. Porównywarka finansowa Comperia.pl zbadała skalę tego zjawiska.

Decyzje podejmowane przez RPP wpływają na cenę pieniądza na rynku międzybankowym. Doskonale jest to widoczne zwłaszcza w notowaniach stopy rynkowej WIBOR 3M. Ta nie dość, że porusza się niemal równolegle do wykresu stopy referencyjnej NBP, to jeszcze momentami wyprzedza jej zachowanie, czyli inaczej mówiąc dyskontuje decyzje Rady.

Doskonale jest to widoczne na poniższym wykresie:Na ostatnim posiedzeniu Narodowy Bank Polski ściął swoją główną stopę procentową (stopę referencyjną) o 25 procent. Tym samym od 5 marca br. parametr ten przyjmuje już wartość 1,50 proc., czyli taką, która nigdy nie wystąpiła w całej historii polskiego rynku finansowego.

Wiele wskazuje jednak na to, że tym wydarzeniem RPP zakończyła swój cykl łagodzenia polityki pieniężnej. Na ostatniej konferencji zorganizowanej przez ten podmiot padły stwierdzenia, że organ ten nie widzi już potrzeby dalszego obniżania stóp w najbliższym czasie.

W ślad za decyzją RPP podążyła stopa rynkowa WIBOR 3M, która to w odniesieniu do lutego br. obniżyła się z poziomu 2 do 1,65 proc.

Lokaty i tak oberwały?

Sprowadzenie stopy referencyjnej do poziomu 1,50 proc. spowodowało spadek ceny pieniądza na rynku międzybankowym (stopy WIBOR/WIBID). Operacja ta doprowadziła do tego, że banki w celu pozyskania pieniędzy, nie muszą już oferować wysokiego oprocentowania na swoich produktach oszczędnościowych, gdyż „tani” pieniądz jest dostępny na rynku. Tym samym posiadacze nadwyżek finansowych znaleźli się obecnie w mało komfortowej sytuacji.Średnie oprocentowania lokat bankowych opiewających na kwotę 5 tys. złotych znajduje się obecnie na bardzo niskim poziomie. Przykładowo dla depozytów 1-miesięcznych parametr ten wynosi 1,38 proc. Niewiele lepiej jest w przypadku produktów z 12-miesięcznym terminem zapadalności, dla których zmienna ta przyjęła wartość 1,80 proc.

W kontach też nie najlepiej

W zaledwie kilka dni po ogłoszeniu decyzji NBP średnie oprocentowanie kont oszczędnościowych także odnotowało niższą wartość. Jeszcze w lutym br. zmienna ta wynosiła około 2 proc., a teraz ukształtowała się na poziomie 1,83 proc. Mowa oczywiście o wartościach brutto, od których należy jeszcze odjąć 19 proc. podatku.To gdzie oszczędzać?

Obecna sytuacja osób posiadających nadwyżki finansowe nie napawa zbytnim optymizmem. Oprocentowanie produktów służących do efektywnego pomnażania pieniędzy znajduje się obecnie na tragicznie niskim poziomie. Trzeba jednak zaznaczyć, że na rynku można jeszcze znaleźć instrumenty, na których da się nieźle zarobić. Niestety, te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla nowych klientów danej instytucji lub atrakcyjnym oprocentowaniem objęte są tylko tzw. nowe środki.

TOP5 Lokat na 5 tys. złotych, które można założyć tylko jeden raz
Bank
Nazwa oferty
Odsetki po podatku
Oprocentowanie
Okres trwania
Deutsche Bank
db Lok@ta
33,75 zł
5,00%
2 m-ce
Meritum Bank
Lokata Start
30,37 zł
4,50%
2 m-ce
Getin Online
Lokata na Start
27,00 zł
4,00%
2 m-ce
Idea Bank
Lokata HAPPY
40,50 zł
4,00%
3 m-ce
mBank
3-miesięczna lokata dla nowych klientów
40,50 zł
4,00%
3 m-ce
BIZ Bank
Smart Lokata na powitanie
27,00 zł
4,00%
2 m-ce
Getin Online/Getin Noble Bank
Lokata Mobilna
27,00 zł
4,00%
2 m-ce
Raiffeisen Polbank
Lokata Mobilna
40,50 zł
4,00%
3 m-ce
BIZ Bank
Smart Lokata na powitanie
13,50 zł
4,00%
1 m-c
BGŻ Optima
Lokata bezkarna
40,50 zł
4,00%
3 m-ce
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Depozyty zawarte w tabeli charakteryzują się bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem. Zwłaszcza jeśli zestawimy te wartości z odczytami średnimi obowiązującymi na rynku. Co ważne, wszystkie wymienione produkty należą do instrumentów krótkoterminowych i są nieodnawialne. Oznacza to, że z każdego z tych rozwiązań można skorzystać tylko jeden raz.

Podsumowanie

Obniżka stóp procentowych spowodowała spadek średniego oprocentowania wszystkich produktów oszczędnościowych. Ogólnej tendencji rynkowej oparły się jednak tzw. instrumenty promocyjne, które nadal „trzymają” poziom. Taka zależność wynika z faktu, że produkty te służą głównie do pozyskiwania nowych klientów, którzy, jak wiadomo, wymagają odpowiedniej zachęty (wysokie oprocentowanie) zanim zdecydują się skorzystać z konkretnej oferty.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk