Konto, fundusze, lokaty, giełda? Comperia podpowiada gdzie oszczędzać.

2009-10-14 14:44:10

W skarpecie, na koncie, a może w funduszach inwestycyjnych lub na lokacie bankowej? Krótko- ,czy długoterminowo? Systematycznie czy nieregularnie? O tym gdzie oszczędzać krok po kroku podpowiada dziś Comperia.

Czas ma znaczenie
 Przed podjęciem decyzji o wyborze sposobu odkładania pieniędzy należy zastanowić się szerzej nad związaną zeń strategią. Po pierwsze - okres. Jeżeli jest mowa raczej o odkładaniu krótkoterminowym, powiedzmy poniżej 3 lat, warto wybierać te produkty finansowe, które nie niosą ze sobą ryzyka ponoszenie okresowych strat. Szukajmy rozwiązań wśród lokat bankowych, polis lokacyjnych, rachunków oszczędnościowych. Z kolei w przypadku dłuższych terminów oszczędzania ponoszenie ryzyka celem osiągnięcia zysku wydaje się uzasadnione. Stratna w danym okresie inwestycja ma wtedy większą szansę na odbicie się od dna. W tym wariancie warto sięgnąć po fundusze inwestycyjne, polisy oszczędnościowe czy nawet po akcje.
 
Regularnie czy swobodnie?
 Kolejnym punktem, istotnym z punktu widzenia typu wybieranych produktów oszczędnościowych, jest kwestia systematyczności dokonywanych wpłaty. Jeżeli wiemy, że mogą one mieć charakter regularny, powiedzmy comiesięczny, to możemy zastanowić się na rozwiązaniami finansowymi obarczonymi większym ryzykiem. A to dlatego, że systematyczność je obniża, uśrednia, spłaszcza. Brzmi skomplikowanie, ale w rzeczywistości się sprawdza. Z kolei w przypadku odkładania pieniędzy w sposób nieregularny ponoszenie ryzyka będzie nieuzasadnione. Wtedy znowu lepiej znaleźć „bezpieczną przystań” dla oszczędności.
 

 
Doświadczenie też się liczy
 Przesuwanie suwaka z ryzykiem związanym z typem produktu oszczędnościowego powinno być także uzależnione od doświadczeń i wiedzy o rynku finansowym. Posiadanie odpowiedniego zaplecza pozwala z rezerwą patrzeć na wyniki posiadanej inwestycji. Z kolei jego brak może spowodować wykonywanie nierozsądnych ruchów, co z kolei obniży wartość oszczędności. Im mniej doświadczenia tym bardziej bezpieczne rozwiązania.
 
A więc gdzie oszczędzać?
 Najbardziej bezpieczną formą lokowania pieniędzy jest „trzymanie ich pod materacem”. Chociaż w tym przypadku czynnikiem ryzyka pozostaje ewentualny złodziej. No i dodatkowo pamiętajmy, że wartość oszczędności uszczupli inflacja. Idąc dalej po linii rosnącego ryzyka mamy lokaty bankowe i rachunki oszczędnościowe, potem tzw. produkty strukturyzowane i fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego. Nieco mniej przewidywalne będą fundusze stabilnego wzrostu, a już w miarę ryzykowne okażą się fundusze zrównoważone. Do ryzykownych produktów należy zaliczyć fundusze akcji i akcje jako takie. Oczywiście przytoczona lista nie wyczerpuje możliwości oszczędzania. Jest jednak pewną wskazówką, która w uzupełnieniu o wyżej nakreślone zasady powinna okazać się pomocna. 
 
Chcesz podyskutować o tym w co warto inwestować? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum!
Comperia.pl
Ekspert Comperia.pl