Koniec kredytów we frankach

2008-12-01 00:00:00

Bank Millennium wycofał z oferty kredyty walutowe, a bank BOŚ kredyty we frankach szwajcarskich.

Od 1 grudnia 2008 roku w banku Millennium klienci będą mogli ubiegać się o kredyt bądź pożyczkę hipoteczną jedynie w polskiej walucie. Bank zrezygnował ze wszystkich kredytów indeksowanych kursem obcych walut. Z oferty Banku Ochrony Środowiska wycofano natomiast kredyty indeksowane kursem franka szwajcarskiego. Kredyty w winnych walutach są wciąż dostępne.

Zaostrzenie polityki kredytowej, wywołane zawirowaniami na rynkach finansowych, jest coraz bardziej widoczne w polskich bankach. Od kilku miesięcy banki podnoszą marże, głównie w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich. Większość banków podniosła również wymagania dotyczące wkładu własnego, czyli obniżyła akceptowany poziom tzw. wskaźnika LTV (ang. loan to value), określającego stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia. Kolejnym krokiem jest całkowite wycofanie z oferty kredytów walutowych.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl