Komu dofinansowanie, komu? Kto może skorzystać z MdM?

2014-01-21 09:54:00

Pierwsze banki podpisały już umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, i przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla Młodych? Jakie warunki stawia ustawa regulująca program, w kwestii osoby beneficjenta? Comperia.pl informuje i tłumaczy.

Tylko małżeństwa, czy single też?

Kto może starać się o dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych? Beneficjentami mogą zostać zarówno małżeństwa, jak i osoby niepozostające w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące dziecko/dzieci. Zatem na dopłatę mogą liczyć zarówno małżonkowie, jak i m.in. kawalerowie, panny, wdowcy czy rozwodnicy. Co więcej, stan cywilny nie ma wpływu na warunki oraz wysokość dofinansowania. Wyższe dopłaty przewidziano natomiast dla osób posiadających dzieci.

Sporo osób podkreśla pewne nieścisłości w tych zasadach. Otóż można wysnuć wniosek, iż osoby pozostające w nieformalnym związku (lub rozwiedzione, również „fikcyjnie” na potrzeby programu) mają przewagę nad małżeństwami - ci pierwsi mogą nabyć dwa mieszkania (jedno nabywa kobieta, drugie mężczyzna) i na oba zaciągnąć kredyty z dofinansowaniem rządowym. Co więcej, jeśli posiadają dziecko lub dzieci, dopłata do obu kredytów zostanie podwyższona.

Liczą się zarobki i wiek

Należy zauważyć, że finansowe wsparcie rządowe może zostać udzielone jedynie osobom, które posiadają zdolność kredytową. Owszem, dofinansowanie wkładu własnego ma na celu właśnie pomoc w osiągnięciu w oczach banku wiarygodności kredytowej. Niemniej nawet dopłata ze Skarbu Państwa nie wspomoże osób z niskimi zarobkami czy złą historią kredytową. Bez uzyskania kredytu dofinansowania się nie dostanie.

Istotnym kryterium otrzymania dopłaty jest także wiek nabywcy nieruchomości. Otóż musi on złożyć wniosek o dofinansowanie wkładu własnego do kredytu hipotecznego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat. Zatem w 2014 r. beneficjentami programu Mieszkanie dla Młodych mogą zostać osoby urodzone najpóźniej w 1979 r. Wyjątek od tej reguły stanowią małżeństwa - w ich przypadku warunek maksymalnie 35 lat musi spełnić tylko jedna osoba.

Ponadto, w przypadku braku zdolności kredytowej w ocenie banku, do umowy kredytu mogą przystąpić bliscy nabywcy nieruchomości - zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie. Tych osób nie obowiązuje warunek maksymalnego wieku.

Wyłącznie pierwsze mieszkanie na własność

Kolejnym kluczowym warunkiem otrzymania dofinansowania z MdM jest to, aby nabyta nieruchomość była pierwszym lokalem stanowiącym własność nabywcy. Z dopłaty skorzysta tylko taka osoba, która do dnia nabycia kredytowanego mieszkania nie była właścicielem innego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Bierze się pod uwagę także przeszłość - osoba, która kiedyś była właścicielem danej nieruchomości, ale już nią nie jest, także jest wyeliminowana z programu dofinansowań.

Podobnie sytuacja ma się w odniesieniu do osób, którym przysługuje lub przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego. Wykluczeni z MdM są także obecni lub byli współwłaściciele budynków, jeśli w przypadku zniesienia współwłasności przysługiwałby im co najmniej jeden lokal mieszkalny. Czyli, osoba będąca w połowie właścicielem domu nie jest zdyskwalifikowana z programu tylko wówczas, gdy z tejże nieruchomości nie dałoby się wydzielić dwóch lokali mieszkalnych.

W przypadku małżeństw, oboje małżonkowie muszą spełnić opisany powyżej warunek.
Należy także pamiętać o spełnieniu warunku dotyczącego konieczności rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej (i opróżnienia tych lokali). Konsekwencje niewypełnienia tego zobowiązania zostały szerzej opisane TUTAJ.

To nie wszystkie wymogi

Warto pamiętać, że poza wytycznymi dotyczącymi osoby kredytobiorcy i nabywcy kredytowanej nieruchomości, istnieją także zastrzeżenia dotyczące m.in. maksymalnej ceny zakupu nieruchomości czy jej powierzchni użytkowej. Tylko spełniając wszystkie kryteria, można liczyć na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam