Już wiadomo, ile dofinansowania dostaniesz w ramach Mieszkania dla Młodych

2013-10-15 14:33:15

Program Mieszkanie dla Młodych ma ruszyć z początkiem 2014 roku. Już teraz wiadomo jednak dokładnie, na jaką pomoc będzie mógł liczyć kredytobiorca, który wniosek o dofinansowanie wkładu własnego złoży w I kwartale przyszłego roku.

Wysokość dofinansowania zależy od średniej arytmetycznej dwóch ostatnich wskaźników przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Wskaźnik ten wojewodowie publikują co pół roku. Przyjmuje on różne wartości dla miast wojewódzkich oraz dla pozostałych lokalizacji w województwie. Na potrzeby programu Mieszkanie dla Młodych taki wskaźnik jest też wyliczany dla gmin sąsiadujących z miastem wojewódzkim - i jest to średnia wskaźnika dla miast wojewódzkich i pozostałych obszarów.

Dofinansowanie do 1 m2 nieruchomości wynosi 10 proc. wartości wskaźnika dla nabywców nieposiadających dzieci, oraz 15 proc. dla osób posiadających przynajmniej jedno dziecko. Mnożąc otrzymaną liczbę przez powierzchnię użytkową kupowanego mieszkania, otrzyma się kwotę przysługującego dofinansowania w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Należy jednak powziąć zastrzeżenie, iż jeśli mieszkanie ma powierzchnię większą niż 50 m2, to do kalkulacji dofinansowania przyjmuje się wartość 50. Oznacza to, że taką samą dopłatę otrzyma osoba nabywająca 50-metrowe mieszkanie, jak jej sąsiad z mieszkaniem o powierzchni 70 m2.

Podane stawki dofinansowań będą obowiązywały w I kwartale 2014 r. To oznacza, że dopłatę w wyliczonej wysokości otrzyma każdy, kto do końca marca złoży wniosek o dofinansowanie. Na początku kwietnia 2014 r. wojewodowie ogłoszą nowe odczyty wskaźników przeliczeniowych, co wpłynie na zmianę wysokości dofinansowania dla wniosków złożonych w kolejnym kwartale.

Uwaga - wyjątkiem jest województwo pomorskie, gdzie nowy wskaźnik przeliczeniowy zostanie podany na początku stycznia, i dopiero wówczas możliwe będzie wyliczenie dokładnej kwoty dofinansowania dla wniosków złożonych w I kwartale. W poniższej tabeli zawarto kalkulację dofinansowania dla obecnej wysokości wskaźnika przeliczeniowego w woj. pomorskim, dlatego podane liczby należy traktować jako rząd wielkości dopłaty, ale nie jej dokładną kwotę.

Wysokość dofinansowania w programie Mieszkanie dla Młodych w I kwartale 2014
Województwo
Lokalizacja nieruchomości
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca nie ma dzieci)
Wysokość dofinansowania (kredytobiorca ma przynajmniej jedno dziecko)
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 *
na 1 m2 mieszkania
dla 50 m2 *
dolnośląskie
m. Wrocław
434,00 zł
21 700,00 zł
651,00 zł
32 550,00 zł
gminy sąsiadujące
392,70 zł
19 635,00 zł
589,05 zł
29 452,50 zł
pozostałe
351,40 zł
17 570,00 zł
527,10 zł
26 355,00 zł
kujawsko-pomorskie
m. Toruń i m. Bydgoszcz
403,60 zł
20 180,00 zł
605,40 zł
30 270,00 zł
gminy sąsiadujące
367,55 zł
18 377,50 zł
551,33 zł
27 566,25 zł
pozostałe
331,50 zł
16 575,00 zł
497,25 zł
24 862,50 zł
lubelskie
m. Lublin
384,59 zł
19 229,45 zł
576,88 zł
28 844,18 zł
gminy sąsiadujące
327,31 zł
16 202,13 zł
490,97 zł
24 303,20 zł
pozostałe
270,04 zł
13 501,78 zł
405,05 zł
20 252,66 zł
lubuskie
m. Gorzów Wlkp. i m. Zielona Góra
386,50 zł
19 325,00 zł
579,75 zł
28 987,50 zł
gminy sąsiadujące
372,05 zł
18 602,50 zł
558,08 zł
27 903,75 zł
pozostałe
357,60 zł
17 880,00 zł
536,40 zł
26 820,00 zł
łódzkie
m. Łódź
457,40 zł
22 870,00 zł
686,10 zł
34 305,00 zł
gminy sąsiadujące
404,15 zł
20 207,50 zł
606,23 zł
30 311,25 zł
pozostałe
350,90 zł
17 545,00 zł
526,35 zł
26 317,50 zł
małopolskie
m. Kraków
444,95 zł
22 247,50 zł
667,43 zł
33 371,25 zł
gminy sąsiadujące
415,28 zł
20 763,75 zł
622,91 zł
31 145,63 zł
pozostałe
385,60 zł
19 280,00 zł
578,40 zł
28 920,00 zł
mazowieckie
m. Warszawa
533,15 zł
26 657,50 zł
799,73 zł
39 986,25 zł
gminy sąsiadujące
433,43 zł
20 022,00 zł
650,14 zł
30 033,00 zł
pozostałe
333,70 zł
16 685,00 zł
500,55 zł
25 027,50 zł
opolskie
m. Opole
382,45 zł
19 122,50 zł
573,68 zł
28 683,75 zł
gminy sąsiadujące
367,05 zł
18 352,50 zł
550,58 zł
27 528,75 zł
pozostałe
351,65 zł
17 582,50 zł
527,48 zł
26 373,75 zł
podkarpackie
m. Rzeszów
373,20 zł
18 660,00 zł
559,80 zł
27 990,00 zł
gminy sąsiadujące
334,38 zł
16 718,75 zł
501,56 zł
25 078,13 zł
pozostałe
295,55 zł
14 777,50 zł
443,33 zł
22 166,25 zł
podlaskie
m. Białystok
384,10 zł
19 205,00 zł
576,15 zł
28 807,50 zł
gminy sąsiadujące
351,70 zł
17 585,00 zł
527,55 zł
26 377,50 zł
pozostałe
319,30 zł
15 965,00 zł
478,95 zł
23 947,50 zł
pomorskie **
m. Gdańsk
521,90 zł
26 095,00 zł
782,85 zł
39 142,50 zł
gminy sąsiadujące
470,65 zł
23 532,50 zł
705,98 zł
35 298,75 zł
pozostałe
419,40 zł
20 970,00 zł
629,10 zł
31 455,00 zł
śląskie
m. Katowice
426,85 zł
21 342,50 zł
640,28 zł
32 013,75 zł
gminy sąsiadujące
389,50 zł
19 475,00 zł
584,25 zł
29 212,50 zł
pozostałe
352,15 zł
17 607,50 zł
528,23 zł
26 411,25 zł
świętokrzyskie
m. Kielce
412,53 zł
20 626,28 zł
618,79 zł
30 939,41 zł
gminy sąsiadujące
345,91 zł
16 757,49 zł
518,86 zł
25 136,24 zł
pozostałe
279,29 zł
13 964,58 zł
418,94 zł
20 946,86 zł
warmińsko-mazurskie
m. Olsztyn
430,05 zł
21 502,50 zł
645,08 zł
32 253,75 zł
gminy sąsiadujące
384,33 zł
19 216,25 zł
576,49 zł
28 824,38 zł
pozostałe
338,60 zł
16 930,00 zł
507,90 zł
25 395,00 zł
wielkopolskie
m. Poznań
509,50 zł
25 475,00 zł
764,25 zł
38 212,50 zł
gminy sąsiadujące
430,50 zł
21 090,00 zł
645,75 zł
31 635,00 zł
pozostałe
351,50 zł
17 575,00 zł
527,25 zł
26 362,50 zł
zachodniopomorskie
m. Szczecin
394,50 zł
19 725,00 zł
591,75 zł
29 587,50 zł
gminy sąsiadujące
375,20 zł
18 760,00 zł
562,80 zł
28 140,00 zł
pozostałe
355,90 zł
17 795,00 zł
533,85 zł
26 692,50 zł
* Maksymalna dopłata. Dla mieszkań do 50 m2 dopłata do wkładu własnego wyliczana jest jako iloczyn stawki za 1 m2 oraz wielkości mieszkania, dla mieszkań powyżej 50 m2 dofinansowanie to iloczyn stawki za 1 m2 i liczby 50.
 
** dla województwa pomorskiego wskaźnik przeliczeniowy zmieni się z początkiem 2014 r., w tabeli podano dofinansowania dla wskaźnika odtworzeniowego na II półrocze 2013 r.
 
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl, BGK

Na najwyższe dofinansowanie, rzędu nawet 25,5 - 26,5 tys. zł dla osób bezdzietnych i niemal 40 tys. zł dla kredytobiorców z dziećmi, będzie można liczyć w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu. Na drugim końcu są nabywcy nieruchomości w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim (poza miastem wojewódzkim i okalającymi gminami) - tam dofinansowanie sięgnie 13,5-15 tys. zł dla osób bez dzieci i 20-22 tys. zł dla tych z dziećmi.

Warto także zauważyć, że wysokość dofinansowania nie zależy od kwoty, po jakiej zakupiono mieszkanie. Innymi słowy, nabywcy 50-metrowych mieszkań w danym mieście, nawet jeśli jeden zapłacił za nie 200 tys. zł, a drugi 250 tys. zł, otrzymają takie samo dofinansowanie.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam