Słownik finansowy: J
Dostępne hasła

Just In Time - słownik finansowy

Just In Time

Just In Time to strategia zarządzania zapasami przez przedsiębiorstwa, polegająca na redukcji kosztów związanych z magazynowaniem zapasów. To takie skonstruowanie systemu zaopatrzenia przedsiębiorstwa w materiały, podzespoły, komponenty itp., aby trafiały one na linię produkcyjną od razu, z pominięciem magazynowania (co wiąże się np. z kosztami magazynowania, zajętą powierzchnią, a także środkami „zamrożonymi” w zapasach). Można powiedzieć, że Just In Time jest systemem pracy, w którym produkuje się tylko to co koniecznie, i tylko w tym czasie i w takiej ilości, jaka jest potrzebna.

Zalety i wady Just In Time

Strategia Just In Time pozwala na znaczące oszczędności, m.in. w dziedzinie zakupów i logistyki. Przyśpiesza także cały proces produkcji. Minimalizowane jest ryzyko przeterminowania czy zniszczenia zapasu. Strategia Just In Time niesie za sobą również poprawę jakości i produktywności, jako że bazuje na zaangażowaniu i ciągłym doskonaleniu procesu produkcji.

Z drugiej strony, wymaga bardzo dokładnych analiz i prognoz dotyczących czasu i ilości zakupów materiałów potrzebnych do produkcji. Poziom produkcji determinowany jest przez poziom tzw. minimum magazynowego. W przypadku zapotrzebowania znacząco przekraczającego przewidywania (bazujące na danych z przeszłości) mogą nastąpić bardzo poważne problemy z zaspokojeniem wzmożonego popytu. Firmy stosujące system Just In Time są także bardzo silnie uzależnione od dostawców.

Skąd się wzięła strategia Just In Time?

System zarządzania zapasami Just In Time powstał w Japonii w latach 70. XX wieku. Po raz pierwszy został implikowany w koncernie Toyota.