Jeden procent podatku - jak i komu go przekazać?

2013-04-08 10:34:59

Niecały miesiąc pozostał nam do złożenia zeznań podatkowych za 2012 rok. Na 1 proc. naszego podatku czekają organizacje pożytku publicznego. Jak im go przekazać? Kto dokładnie może liczyć na nasze wsparcie?

Jak przekazać 1 proc.?

1 proc. należnego podatku mają możliwość przekazać osoby rozliczające się na formularzach PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 i PIT-28. Aby to zrobić, w dokumencie należy odszukać część zatytułowaną „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” i wpisać w odpowiedniej rubryce numer KRS wybranej organizacji (numer, pod którym widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym), a w sąsiedniej komórce przekazywaną kwotę. Maksymalnie może ona wynieść 1 proc. należnego podatku, ale może być także niższa. Niestety, nie ma możliwości „podzielenia” swojego jednego procentu na kilka celów.

Jeśli chcemy uszczegółowić na jaki konkretnie cel w ramach danej organizacji powinny zostać spożytkowane przekazane przez nas pieniądze, możemy to życzenie podać w kolejnej części zeznania podatkowego, o nazwie „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”. Tam też możemy zaznaczyć, czy życzymy sobie, aby obdarowana przez nas organizacja pożytku publicznego poznała nasze dane osobowe i przekazaną kwotę, a także ewentualnie podać dodatkową informację, która ułatwi jej kontakt z nami (np. numer telefonu, e-mail).

Jak się dowiedzieć, czy danej organizacji możemy przekazać nasz jeden procent? To proste - wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego (oczywiście wraz z ich numerach KRS) uprawnionych do otrzymania jednego procentu podatku można znaleźć między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród organizacji czekających na 1 proc. podatku Polaków znaleźć można oczywiście nie tylko instytucje działające na rzecz chorych, ale także wspierające samotnych, uzależnionych, bezrobotnych, emerytów czy inicjatywy związane z ekologią, sportem, ochroną praw grup społecznych itp.

KAŻDY może przekazać!

Ważna uwaga! Bywa, że niektórzy omijają w swoim zeznaniu rubryki z wnioskiem o przekazanie 1 proc. należnego podatku, gdy okaże się, że należy im się zwrot podatku. Są przekonani, że organizacji pożytku publicznego można przekazać tylko 1 proc. ewentualnej nadpłaty. Nic bardziej mylnego! 1 proc. wyliczany jest od kwoty podatku należnego, a ten każdy podatnik uiszcza. Dlatego daną organizację można wspomóc niezależnie od tego, czy składając PIT Urzędowi Skarbowemu należy jeszcze dopłacić, czy oczekuje się na zwrot części pobranego w trakcie roku podatku.

Do kogo trafią pieniądze?

Liczba podatników, którzy przekazują 1 proc. swojego podatku organizacjom pożytku publicznego, stale rośnie. W zeszłym roku było ich już ponad 11 mln (43 proc. uprawnionych) - to wzrost o ponad milion osób rok do roku, tzn. w porównaniu z liczbą osób, które wniosek o przekazanie jednego procentu złożyły na zeznaniach z 2010 roku. W kwotach zmiana jest równie imponująca - w zeszłym roku organizacje otrzymały w sumie 457,3 mln zł, czyli o ponad 57 mln zł więcej niż 2 lata temu.

Warto jednak zwrócić uwagę na bardzo duże dysproporcje w „dystrybucji” tych środków. Organizacje, które prowadzą szeroko zakrojone, ogólnopolskie promocję, „zgarniają” miliony. Z kolei do lokalnych stowarzyszeń czy fundacji, które nie mogą sobie pozwolić na tak kosztowne kampanie, trafiają stosunkowo niewielkie kwoty.

Podane wcześniej 457,3 mln zł trafiło w zeszłym roku w sumie aż do 6 859 organizacji. Jednak tylko jedna fundacja (Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”) otrzymała prawie 109 mln zł, czyli ponad 23,5 proc. wszystkich środków. 20 najhojniej obdarowanych przez podatników organizacji łącznie zdobyło ponad 200 mln zł (ok. 44 proc. wszystkich środków).

Może warto zatem poszukać potrzebującej organizacji gdzieś w swojej okolicy? Takie stowarzyszenia robią nie mniej dobrego co ogólnopolskie, wielkie fundacje. Poza tym, są zazwyczaj pierwszym „kontaktem”, gdy okazują się potrzebne.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam