Jaki wpływ ma inflacja na twój portfel-podpowiada Comperia.pl

2009-10-13 08:56:49

Inflacja to po prostu wskaźnik mówiący o tym o ile wzrosły ceny produktów w danym okresie. Jeśli dla przykładu inflacja w sierpniu 2009r. wyniosła 3,7% w stosunku rocznym oznacza to, że ceny produktów wzrosły średnio o 3,7% w stosunku do sierpnia 2008r. Jeśli więc para butów kosztowała w sierpniu 2008r. 100 zł to rok później kosztuje już 103,7 zł. Jaki ma to związek z twoimi finansami osobistymi? Bardzo duży…

Oczywiście powyższy przykład obrazujący wpływ inflacji jest pewnym uproszczeniem, bo Główny
Urząd Statystyczny (GUS), który podaje stopę inflacji bada koszyk pewnych, wybranych dobór przy obliczaniu inflacji. A sam wskaźnik jest pewnym uśrednieniem. W tym samym czasie ceny jednych produktów mogą spaść a innych mocno wzrosnąć. Niemniej jednak inflacja ma ogromny wpływ na twoje finanse osobiste i produkty bankowe, które posiadasz. Comperia tłumaczy dlaczego.
 
Inflacja a lokaty bankowe
Jeśli ceny produktów konsumpcyjnych rosną to oznacza to, że za te same „100 zł” jesteśmy w stanie kupić mniej niż rok wcześniej (w ten sposób inflacja wpływa również na twoje realne wynagrodzenie-czym jest wyższa tym realnie mniej zarabiasz). Pieniądze więc „dzięki” inflacji tracą realnie na wartości. Dlatego przy obliczaniu realnego zysku z danej inwestycji należy wziąć pod uwagę wpływ inflacji. Posiadając więc lokatę z oprocentowaniem 5% w skali roku przy założeniu, że inflacja wyniesie (za okres trwania lokaty) 3% realnie zarobisz tylko 1,05% (po uwzględnieniu również podatku od zysków kapitałowych)! Wybierając więc najlepsze lokaty na rynku uwzględnij przewidywania co do inflacji, by twoje pieniądze nie traciły na wartości.
 
Sprawdź na dziś najlepsze lokaty bankowe!
 
Inflacja a kredyty
Jest też drugi aspekt inflacji-jeśli rośnie (lub są wysokie oczekiwania co do jej wzrostu w kolejnych miesiącach) to bank centralny każdego kraju zaczyna podnosić główne stopy procentowe tak, by zapobiec nadmiernemu wzrostowi cen. To pociąga za sobą wzrost rynkowych stóp procentowych (na polskim rynku określanych stawkami WIBID oraz WIBOR). A to bezpośrednio może mieć na twoje kredyty gotówkowe, karty kredytowe oraz kredyty hipoteczne. Ich koszt po prostu wzrośnie (chyba że posiadasz stałe oprocentowanie kredytów – o tym pisaliśmy tutaj).
 

 
 
 
Można oczywiście powiedzieć, że w takiej sytuacji będzie rosło oprocentowanie lokat , które posiadasz. No, ale jak zostało wspomniane powyżej wysoka inflacja zmniejsza realny zysk z lokaty bankowej. Może się więc okazać, iż pomimo wzrostu stóp procentowych realnie na lokacie zarabiasz tyle samo!
 
Inflacja a obligacje
Warto wiedzieć również jak inflacja (poprzez rosnące stopy procentowe) wpływa na bezpieczne instrumenty inwestycyjne jakim są obligacje czy fundusze inwestycyjne obligacji skarbowych. Na obligacji można stracić! Jeśli stopy procentowe rosną (wraz za rosnącą stopą inflacji) to obligacje lub fundusze obligacji, które posiadasz mogą tracić w tym czasie na wartości (cena obligacji spada jeśli stopy rynkowe rosną). Sprzedaż w tych warunkach obligacji lub funduszu mogłoby więc przynieść stratę!
W warunkach rosnących stóp procentowych nie warto więc inwestować w fundusze obligacji, chyba że mamy zamiar trzymać je w swoim portfelu dłużej a więc 2-3 lata. W innym przypadku lepiej poczekać z inwestycją do momentu, w którym oczekiwania rynkowe będą nastawione na spadek stóp procentowych.
 
Chcesz podyskutować o tym w co warto inwestować? Zapraszamy do dyskusji na naszym forum o lokatach!

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl