Jak założyć i zlikwidować konto

2009-07-30 00:00:00

Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego to kwestia 15-30 minut. Wystarczy dowód osobisty.

Prawa i obowiązki związane z prowadzeniem konta osobistego reguluje umowa. Żeby założyć konto, wystarczy przedstawić dowód tożsamości. Klient wybiera wariant rachunku, który często dopasowany jest do deklarowanych miesięcznych wpływów na konto. W momencie podpisywania umowy klient może tez złożyć wniosek o aktywację usługi bankowości elektronicznej (internet, telefon) i wydanie do konta karty debetowej (jej posiadanie nie jest obowiązkowe). 

Konto można założyć w oddziale banku. W bankach wirtualnych, które nie posiadają placówek, specjalny wniosek o założenia rachunku wypełnia się na stronie internetowej. Na tej podstawie bank przygotowuje umowę, która następnie przesyłana jest kurierem (podpisywana jest w obecności kuriera).

Umowa nie zawiera informacji na temat kosztów związanych z prowadzeniem rachunku. Znajdują się w tabeli opłat i prowizji. Zmiana opłat nie wymaga więc dokonywania korekty w umowie. Bank zobowiązany jest jednak poinformować klientów o zmianach opłat.

Jeżeli chcemy zlikwidować konto, musimy wypowiedzieć umowę i zwrócić karty debetowe. Musimy też rozliczyć się z bankiem - jeżeli korzystaliśmy na przykład z kredytu w koncie, zadłużenie musi zostać spłacone. Środki znajdujące się na koncie można wypłacić w kasie banku lub wskazać inny numer konta, na który mają zostać przelane. Żeby uniknąć problemów, warto ustalić, kiedy upływa termin wypowiedzenia umowy rachunku bankowego i po upływie tego terminu zwrócić się do banku o wydanie zaświadczenia o zamknięciu rachunku. Pozwoli to zweryfikować czy doszło do rzeczywistego zamknięcia rachunku. Zdarzyć się bowiem może, że mimo tego, iż umowa przestała obowiązywać, to rachunek nie został zamknięty w systemie bankowym i naliczane są w związku z tym opłaty.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam