Jak wydłużyć okres spłaty kredytu?

2014-03-04 11:37:00

Wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego to sposób na istotne obniżenie wysokości rat. Konsekwencją takiej operacji będzie jednak wzrost łącznej kwoty odsetek, którą odda się bankowi. Dodatkowym kosztem będzie także prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej.

Co da wydłużenie okresu spłaty?

Wydłużenie okresu spłaty to bodaj najczęściej sugerowane rozwiązanie w przypadku kłopotów kredytobiorcy z regulowaniem comiesięcznych rat. Oczywiście, może być stosowane także wtedy, gdy klient nie ma problemów ze spłatą rat, ale po prostu chce w budżecie domowym wygospodarować większą kwotę na inne wydatki. Podstawową korzyścią z wydłużenia okresu kredytowania jest bowiem spadek wysokości rat. Jego skala zależy przede wszystkim od okresu, na jaki wydłużona zostanie spłata oraz od momentu dokonania tej operacji.

Przyjmijmy kredyt na 300 tys. zł zaciągnięty pierwotnie na 25 lat, spłacany w ratach równych. Załóżmy ponadto upraszczająco, że jego oprocentowanie jest stałe przez cały okres kredytowania, i wynosi 6 proc. w skali roku. Rata kształtuje się na poziomie 1 933 zł. Gdyby po 5 pierwszych latach spłaty wydłużyć okres kredytowania o 3 lata, wysokość raty spadłaby o niemal 130 zł, do 1 804,50 zł. Taki sam wzrost okresu kredytowania (czyli o 3 lata), ale po upływie 20 lat spłaty, oznaczałby natomiast obniżenie raty aż o ponad 600 zł, do poziomu tylko 1 314 zł. Ba, gdyby w tym momencie wydłużyć okres spłaty o 5 lat, rata spadłaby aż do 1 110 zł.

Wydłużenie okresu kredytowania ma jeszcze jedno następstwo, mniej pozytywne od spadku raty. Otóż wzrośnie całkowita kwota odsetek, którą łącznie odda się bankowi. Zależność jest prosta - im dłużej spłaca się kredyt, tym więcej on w sumie kosztuje. Co warto jednak wspomnieć - nie jest obojętne, kiedy dojdzie do operacji wydłużenia okresu spłaty. Im wcześniej, tym więcej odsetek zdąży później naliczyć kredytodawca.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu hipotecznego
Kredyt na 25 lat na 300 000 zł, oprocentowanie 6 proc. w skali roku (raty równe)
Aktualna rata:
1 933,00 zł
Łącznie odda się bankowi tyle odsetek:
280 000,00 zł
Rata po przedłużeniu okresu spłaty o 3 lata:
Spadek raty o:
Wzrost łącznej kwoty odsetek:
po 5 latach spłaty:
1 804,50 zł
128,50 zł
34 000,00 zł
po 10 latach spłaty:
1 736,50 zł
196,50 zł
27 000,00 zł
po 15 latach spłaty:
1 610,00 zł
323,00 zł
19 000,00 zł
po 20 latach spłaty:
1 314,00 zł
619,00 zł
10 000,00 zł
źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

W obliczeniach przyjęto system rat równych, bo ten jest częściej stosowany. Niemniej w przypadku rat malejących prawidłowość jest dokładnie taka sama - wydłużenie okresu spłaty daje tym większy spadek raty, im później zostało przeprowadzone. Jednocześnie sumaryczne odsetki są tym wyższe, im wcześniej dojdzie do operacji wydłużenia okresu kredytowania.

Jak to zrobić?

Aby wydłużyć okres spłaty kredytu, najpierw należy złożyć w banku wniosek o zmianę warunków umowy kredytowej. Zwykle trzeba się w nim ponownie „wyspowiadać” bankowi z wysokości i źródeł dochodu, innych kredytów itp., a także umotywować potrzebę wydłużenia okresu kredytowania. Do wniosku należy dołączyć odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Bank powinien podjąć decyzję w ciągu kilkunastu dni.

Operacja wydłużenia okresu spłaty kredytu wymaga zawarcia z bankiem aneksu do umowy kredytowej. Niestety, w tym celu kredytobiorca musi wysupłać dodatkowe przynajmniej kilkaset złotych - na tyle banki wyceniają zmiany w umowie kredytowej. Rozstrzał w opłatach jest jednak olbrzymi, a czasem opłatę za wydłużenie okresu spłaty liczy się w tysiącach złotych. Przykładowo, Pekao pobierze 150 zł, Credit Agricole 300 zł, Bank Millennium 500 zł, PKO Bank Polski 0,5 proc. aktualnego zadłużenia (min.300 zł, ale np. przy zadłużeniu 200 tys. zł opłata wyniesie 1 tys. zł), a Deutsche Bank aż 3 proc. bieżącej kwoty zadłużenia (też min. 300 zł, ale dla zadłużenia 200 tys. zł opłata to aż 6 tys. zł!).

Należy pamiętać, że okresu spłaty nie można wydłużać w nieskończoność. Maksymalna długość trwania kredytu może wynieść 35 lat. Ponadto, banki stosują także ograniczenia maksymalnego wieku kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty (od 70 do 80 lat).

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński