Jak ustalana jest suma ubezpieczeniowa w nieruchomościach?

2013-07-18 13:32:44

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z newralgicznych punktów domowego budżetu. I nie chodzi tutaj o konieczność ustanowienia zabezpieczenia w przypadku zakupu finansowanego kredytem, ale także o ochronę naszych finansów w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Jednak kupno odpowiedniej polisy wymaga posiadania przynajmniej minimalnej wiedzy w tym zakresie. Zagadnieniem budzącym dość wiele kontrowersji jest chociażby sposób ustalana sumy ubezpieczeniowej.

Głównym powodem, dla którego właściciele nieruchomości wykupują ubezpieczenie jest zapewnienie sobie ochrony przed niespodziewanymi wydatkami spowodowanymi zdarzeniami losowymi. Mogą to być na przykład powodzie, huragany, zniszczenia lub dewastacje. W przypadku braku polisy ubezpieczeniowej szkody powstałe wskutek powyższych wydarzeń właściciel musi naprawić z własnej kieszeni. Jeśli jednak wykupił on odpowiednie ubezpieczenie - obowiązek pokrycia kosztów ciąży na towarzystwie ubezpieczeniowym (dokładne szczegóły określa OWU - ogólne warunki ubezpieczenia).

Mówiąc o szczegółach zawartych w OWU szczególną uwagę warto zwrócić na sposób obliczania sumy ubezpieczeniowej. Najważniejsza w tym przypadku jest wartość ubezpieczonej nieruchomości, gdyż to na jej podstawie wypłacane jest ewentualne odszkodowanie. Z reguły w polisach spotyka się trzy metody ustalania sumy odszkodowania:

Według wartości rynkowej

Jak sama nazwa wskazuje suma ubezpieczenia jest wyliczana na podstawie rynkowej wartości nieruchomości. Ale uwaga nie jest ona określana w oparciu o cenę jaką chciałby uzyskać sprzedający daną nieruchomość, ale na podstawie ceny jaka jest najbardziej prawdopodobna do uzyskania na rynku. Ten rodzaj określania sumy odszkodowania jest najczęściej spotykany podczas ubezpieczania mieszkań.

Według wartości odtworzeniowej

Ten rodzaj ustalania sumy odszkodowania zazwyczaj dotyczy domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, altanek, ogrodzeń itp. Polega on na wyliczeniu należnej klientowi kwoty ubezpieczenia na podstawie kosztów, które są niezbędne aby doprowadzić „zniszczoną” nieruchomość do stanu sprzed wystąpienia szkody. Zalicza się do nich koszty remontu, czy też nawet odbudowy przedmiotu ubezpieczenia w miejscu, w którym on się znajdował, z zachowaniem jego wymiarów, konstrukcji oraz materiałów z jakich był wykonany.

Według wartości rzeczywistej

Ta metoda określania sumy ubezpieczeniowej dotyczy tych samych przedmiotów ubezpieczenia, które występują w opisanej powyżej wartości odtworzeniowej. Trzeba jednak wiedzieć, że w tym przypadku ubezpieczyciel uwzględnia tzw. zużycie „chronionego” mienia. Oznacza to, że na przykład uszkodzenie dachu na dwuletnim budynku zostanie wyżej wycenione niż uszkodzenie na ośmioletnim odpowiedniku. Nie ma przy tym znaczenia, że obydwa zostały wykonane z tego samego materiału i tą samą techniką.

Sposób w jaki określana jest suma ubezpieczenia stanowi bardzo istotny element każdej polisy ubezpieczeniowej. Dlatego przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej z konkretnym towarzystwem konieczne jest dokładnie zapoznanie się z jego OWU. Tylko w ten sposób właściciel nieruchomości będzie miał pewność, że w przypadku wystąpienia szkody na jego nieruchomości otrzyma odszkodowanie, dzięki któremu będzie mógł ją bez problemów naprawić.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk