Jak to będzie ze zwrotem VAT za materiały budowlane od 2014 r.?

2013-12-06 13:31:00

Wiele w kontekście Mieszkania dla Młodych mówi się o dofinansowaniu do kredytów na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego. Warto jednak pamiętać, że w ustawie zawarto też zapisy dotyczące zwrotu części podatku VAT za materiały budowlane dla osób samodzielnie budujących domy.

W ustawie o pomocy państwa w nabyciu mieszkania przez ludzi młodych zawarto nie tylko zapisy dotyczące warunków finansowego wsparcia dla osób nabywających gotowe mieszkanie z rynku pierwotnego. Znalazły się tam też informacje o możliwości otrzymanie zwrotu niektórych wydatków poniesionych po 1 stycznia 2014 r. przez osoby fizyczne, w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. Rewolucyjne zmiany w systemie zwrotu VAT za materiały budowlane są jednak niekorzystne dla podatników i uderzą w wiele osób.

Podstawą zwrotu wydatków dotyczy kosztów poniesionych na zakup materiałów budowlanych będą oczywiście faktury wystawione dla osoby fizycznej. Aby dowiedzieć się, co do których materiałów można będzie ubiegać się o zwrot, należy sięgnąć do obwieszczenia Ministra Infrastruktury.

Zwrot wyniesie 65,22 proc. kwoty podatku VAT wynikającego z faktur. Maksymalna kwota zwrotu nie będzie mogła przekraczać odpowiedniego wskaźnika zmiennego co kwartał, niemniej będzie to suma ok. 33 tys. zł. W przypadku zmian stawki VAT w kolejnych latach kwota zwrotów może się nieco zmienić.
Wniosek o zwrot wydatków trzeba będzie złożyć w urzędzie skarbowym do końca roku, w którym rozpoczęto użytkowanie lokalu lub domu. Środki zostaną przekazane po ok. 4 miesiącach.

Na nowych zasadach rozliczanie będą prace realizowane na podstawie pozwolenia wydanego po 1 stycznia 2014 r. Zwrot będzie można otrzymać zarówno w przypadku budowy domu jednorodzinnego, jak i nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego czy przystosowania nieruchomości niemieszkalnej na cele mieszkalne.

Nie bez znaczenia będzie metraż domu. Limit wielkości mieszkania wynosi 75 m2 dla lokali mieszkalnych, i 100 m2 dla domu jednorodzinnego. Pułapy te są o 10 m2 wyższe dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci. Zwrot części wydatków w przypadku większych nieruchomości nie będzie przysługiwał.

Innym istotnym limitem jest wiek osoby fizycznej wnioskującej o zwrot wydatków. Ustawodawca zaznaczył, że w roku wydania pozwolenia na budowę nie powinna ona mieć ona skończonych 36 lat. W przypadku małżeństw warunek ten dotyczy młodszej osoby.

Dodatkowo, do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba wnioskodawca nie powinien być właścicielem czy współwłaścicielem innego domu czy lokalu mieszkalnego niż budowany. Nie powinno mu także przysługiwać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego.

Wszystkie te warunki (metrażu, wieku, nieposiadania innych nieruchomości) znacznie ograniczą grupę ludzi, które ze zwrotu VAT od 2014 r. będą mogły korzystać.

Osoby, które poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych przed 2014 r. będą mogły ubiegać się o częściowy zwrot na dotychczasowych zasadach.

Autor: Mikołaj Fidziński
Comperia.pl

Mikołaj Fidziński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam