Jak szybki może być kredyt gotówkowy?

2009-05-14 00:00:00

W ostatnich dniach pisaliśmy już jak i gdzie można uzyskać szybki kredyt gotówkowy. Dzisiaj sprawdzamy, co tak naprawdę znaczy pojęcie szybko. Zapytaliśmy banki, ile czasu potrzebują na wypłacenie pieniędzy stałym i nowym klientom. Rekordziści mówią nawet, że wystarczy pół godziny. To są jednak deklaracje banków. Jak jest w rzeczywistości?

Jak to z deklaracjami bywa, często mijają się z rzeczywistością. Reklama mówi jedno, a realia drugie. Jednak od czegoś trzeba zacząć. Zapytaliśmy banki: jaki jest deklarowany czas wypłaty kredytu gotówkowego od momentu złożenia wniosku? Zakładamy, że klient przychodzi do banku z kompletem dokumentów w poniedziałek rano i nie ma kolejki. Posiada zdolność kredytową. Kiedy realnie pieniądze otrzyma stały klient banku i kredytobiorca z ulicy?

Odpowiedzi niektórych kredytodawców były zaskakujące. Niektóre banki deklarują, że uzyskanie kredytu jest możliwe nawet w 15 minut. Kilka banków podało czas wypłaty pieniędzy z kredytu - po podpisaniu umowy kredytowej. Sądzimy, że dlatego, że nie mogą pochwalić się całościowo szybkim procesem. Generalnie trudno jest uzyskać obiektywny i mierzalny wskaźnik.

Naszym zdaniem na uwagę zasługują procedury stosowane przez BZ WBK, Dominet Bank, GE Money Bank, Getin Bank, ING Bank, Pekao i Bank Pocztowy.


Deklarowany czas wypłaty kredytu gotówkowego

AIG Bank

Czas oczekiwania na pieniądze jest jednakowy dla klienta znanego oraz klienta z ulicy. Zależy wyłącznie od wybranej przez pożyczkobiorcę formy wypłaty pieniędzy. W przypadku wypłaty w kasie oddziału, środki dostępne są natychmiast po podpisaniu umowy. Wypłata pieniędzy na karcie bankomatowej - do godziny. Przelew na konto - do 2 dni. Przekaz pocztowy - w zależności od sprawności poczty. 

ING Bank

Stały i nowy klient banku - możliwe do 30 minut, maksymalnie do 1 dnia.

DnB Nord

Stały i nowy klient banku - 3-4 dni (jeżeli wniosek jest przesłany do analizy w poniedziałek - analiza i decyzja kredytowa i przygotowanie umowy w ciągu 2 dni, wypłata środków w ciągu 1 dnia od przesłania podpisanej przez klienta umowy.

Millennium

Stały klient - pieniądze wypłacane są nawet w ciągu tego samego dnia. Klient z ulicy - czas wypłaty środków uzależniony jest od możliwości potwierdzenia danych podanych przez klienta, pieniądze wypłacane są standardowo w przeciągu 2-3 dni roboczych.

Volkswagen Bank direct

Bank ma charakter wirtualny i nie posiada oddziałów. Zawarcie umowy następuje na odległość. Jeśli komplet wymaganych dokumentów bank otrzyma rano, wypłata kredytu (w postaci przelewu środków na wskazany rachunek) dla obu wymienionych przypadków może nastąpić tego samego dnia do godz. 17. 

Kredyt Bank

Stały i nowy klient - przelew na rachunek klienta może nastąpić nawet w 30 minut.

Nordea Bank

Przy założeniu, że nie ma kolejek: stały klient - 1 dzień, klient z ulicy - 1 dzień.

PKO BP

Zwykle wystarczy tylko jedna wizyta w oddziale lub agencji PKO BP, aby uzyskać środki do swojej dyspozycji.

Getin Bank

Stały i nowy klient - w tym samym dniu, jeśli wniosek kredytowy nie wymaga głębszej analizy.

Raiffeisen Bank

Mediana wynosi 8 dni. Nie ma różnicy w zależności od tego czy jest to klient stały czy z ulicy.

Deutsche Bank PBC

W tym samym, najpóźniej następnym dniu od pozytywnej decyzji kredytowej, która zapada w placówce na podstawie systemu scoringowego i weryfikacji danych klienta. W przypadku odnowień i określonych grup zawodowych wypłata następuje od razu w tym samym dniu.

Dominet Bank

Stały i nowy klient - jeżeli decyzja kredytowa nie wymaga od klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów, a klient podpisze wniosek kredytowy i umowę kredytową (podpisanie po decyzji wstępnej), środki z tytułu kredytu przekazywane są maksymalnie w ciągu 4 dni. Jest to czas, w którym bank podejmuje ostateczną decyzję kredytową i dokonuje przekazania środków z tytułu kredytu na wskazany przez kredytobiorcę rachunek lub wypłaca je w kasie placówki banku. Zazwyczaj decyzja i wypłata środków (przy założeniu, że klient składa wniosek rano) następuje tego samego dnia.

MultiBank

Stały klient - czynności związane z uruchomieniem kredytu w placówce mogą zająć do 2 dni (solidni klienci posiadający komplet dokumentów lub osoby korzystające z procedury uproszczonej mogą otrzymać środki nawet tego samego dnia). W przypadku kredytu MultiGotówka, wypłata następuje w ciągu 72 godzin. Nowy klient - do 72 godzin. 

Pekao

Stały klient - nawet w ciągu 1 godziny. Nowy klient - nawet w ciągu 2-3 godzin.

Bank Pocztowy

Stały i nowy klient - nawet 15 minut.

BOŚ

Podjęcie decyzji kredytowej w oddziale powinno nastąpić nie później niż w ciągu drugiego dnia od daty złożenia pełnej wymaganej dokumentacji. Bank powinien uruchomić pożyczkę w terminie 3 dni od dnia spełnienia przez pożyczkobiorcę warunków określonych w umowie pożyczki.

BZ WBK

Stały klient - decyzja kredytowa może być podjęta w ciągu kilku minut. Wypłata gotówki lub przelew na wskazane konto jest dokonywany po przygotowaniu i podpisaniu umowy kredytowej, co może trwać kilkanaście minut. Nowy klient - tutaj konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów potwierdzających dochód (np. zaświadczenie o dochodzie). Jest to element mający wpływ na długość procedury. Po potwierdzeniu dochodu przez klienta decyzja kredytowa podejmowana jest w ciągu kilku minut. Wypłata gotówki lub przelew na wskazane konto następują zaraz po przygotowaniu i podpisaniu umowy, co może trwać kilkanaście minut.

Lukas Bank

W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej, klient otrzymuje środki z tytułu pożyczki: w ciągu paru minut od momentu zawarcia umowy - w przypadku, gdy jako formę przekazania środków wybrano formę wypłaty gotówkowej, w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zawarcia umowy - w przypadku, gdy wybrano przelew bankowy jako sposób przekazania klientowi środków z tytułu pożyczki. W przypadku, gdy klient posiada rachunek bankowy w Lukas Banku i chciałby otrzymać środki z tytułu pożyczki na ten właśnie rachunek, środki księgowane są na rachunku również w ciągu paru minut od momentu zawarcia umowy. Taki sposób przekazywania środków dotyczy zarówno klienta nowego, jak też znanego bankowi.

Eurobank

Stały klient - zwykle złożenie wniosku i wypłata środków następuje podczas jednej wizyty w placówce (w 15 minut). Nowy klient - bank ma maksymalnie 2 dni robocze na rozpatrzenie wniosku, ale w zależności od oceny klienta możliwe jest też otrzymanie środków podczas jednej wizyty.

Allianz Bank

Udzielenie kredytu trwa ok. 2-3 dni. Bez rozróżnienia na klientów stałych i z ulicy.

Polbank

Stały i nowy klient - w przeciągu1-2 dni.

Alior Bank

Stały i nowy klient - w obu przypadkach kwoty do 30 tys. zł klient otrzyma podczas jednej wizyty w placówce, kwoty od 30 do 150 tys. zł maksymalnie w ciągu 24 godzin.

Invest-Bank

Zasadniczo czas realizacji wniosku kredytowego wynosi od 1 do 3 dni. W przypadku klienta stałego, posiadającego rachunek osobisty w Invest-Banku, uruchomienie kredytu i przekazanie go na rachunek klienta następuje niezwłocznie po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej i podpisaniu przez klienta umowy kredytowej. W przypadku klienta z tzw. ulicy, który posiada rachunek w innym banku, uruchomione natychmiast po podpisaniu umowy kredytowej środki, są do wykorzystania po wpłynięciu ich na rachunek tego klienta. Istnieje możliwość wypłaty kwoty kredytu w kasie oddziału, niezwłocznie po podpisaniu przez klienta umowy kredytowej.

Bank BGŻ

Stały i nowy klient - od momentu podpisania umowy do wypłaty gotówki klient czeka maksymalnie 2 godziny.

GE Money

Stały i nowy klient - decyzja kredytowa w poniedziałek, wypłata środków jeszcze w tym samym dniu lub w następnym.

Toyota Bank

Stały klient - 2-4 dni. Nowy Klient bez historii w banku nie otrzyma pożyczki.

 

Z deklaracji banków wynika, że pieniądze z kredytu gotówkowego - przy założeniu, że posiadamy komplet wymaganych dokumentów - można uzyskać niemal błyskawicznie. Czy tak jest w rzeczywistości? Zachęcamy wszystkich do podzielenia się z nami swoimi doświadczeniami.Bartosz Michałek
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam