Jak sprzedać mieszkanie kupione na kredyt

2008-02-06 00:00:00

Klienci spłacający kredyt hipoteczny, a jednocześnie chcący sprzedać kredytowane mieszkanie, coraz częściej zastanawiają się, jak przeprowadzić taką operację. Choć może się to wydawać trudnym zadaniem, w rzeczywistości nie jest bardzo skomplikowane.

W taką transakcję zaangażowanych jest kilka stron: osoba sprzedająca mieszkanie, kupujący, bank kredytujący i ewentualnie drugi bank, który kredytować będzie kupującego. Pojawia się też inna instytucja – sąd wieczystoksięgowy.

W pierwszym wariancie przyjmijmy, że chętny na nasze mieszkanie kupować je będzie za gotówkę.
Pierwszym krokiem będzie poinformowanie banku kredytującego o zamiarze sprzedania mieszkania. Należy wówczas wystąpić do banku o wystawienie zaświadczenia do całkowitej spłaty kredytu. Zaświadczenie zawierać będzie informację o aktualnym saldzie kredytu, które należy spłacić. W tym momencie trzeba się liczyć z dodatkowymi opłatami. Choć wiele banków zrezygnowało z prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, może się okazać, że w chwili, kiedy podpisywaliśmy umowę, taka opłata obowiązywała. Możemy ponieść również koszty wystawienia przez bank zaświadczenia o wysokości salda.

Kolejnym krokiem będzie uregulowanie należności. Wpisana w akcie notarialnym cena, za którą sprzedajemy mieszkanie, przeznaczona będzie na pokrycie w całości salda kredytu hipotecznego. Jest ona przelewana na rachunek kredytu hipotecznego sprzedającego. Warto jednak dodać, że w związku ze wzrostem cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich lat, zapewne kwota ta byłaby wyższa niż aktualne saldo zadłużenia. W takiej sytuacji nadwyżkę bank po prostu przeleje na konto sprzedającego lub przekaże ją w postaci gotówki.

Następnie, po całkowitej spłacie kredytu, bank sprzedającego wystawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu i wniosek do sądu o wykreślenie hipoteki. Wniosek taki musi dostarczyć do sądu wieczystoksięgowego właściciel nieruchomości, a następnie sąd wykreśli hipotekę z księgi wieczystej.

Nieco inaczej wyglądać będzie procedura, kiedy nabywca nieruchomości będzie zmuszony zaciągnąć na ten cel kredyt. W tej sytuacji pojawia się bowiem jeszcze jedna instytucja – bank kredytujący kupującego. Bank, w którym kupujący zaciąga kredyt hipoteczny, poprosi o zaświadczenie z banku sprzedającego mieszkanie o saldzie kredytu, jaki pozostaje do spłaty. Na podstawie tego zaświadczenia w umowie kredytowej i w akcie notarialnym wpisana będzie kwota, która zostanie przekazana bezpośrednio na spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam