Jak oszczędzać na emeryturze?

2013-02-04 14:00:18

Wraz z wiekiem nasze upodobania inwestycyjne bardzo się zmieniają. Zamiast wysokiego zarobku ważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa zgromadzonym środkom. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, jak i gdzie mogą inwestować osoby przeżywające „drugą młodość”.

Złoty środek nie istnieje

Na rynku nie ma idealnego produktu, który łączyłby w sobie wysokie zyski z bezpieczeństwem ulokowanych pieniędzy. Chęć wysokiego zarobku wymaga podjęcia ryzyka, natomiast lokowanie środków w bezpieczne instrumenty ogranicza możliwą do osiągnięcia stopę zwrotu. Sztuka podejmowania decyzji inwestycyjnych polega na znalezieniu właściwych proporcji między satysfakcjonującą stopą zwrotu a dopuszczalnym ryzykiem.

W co inwestować?

Instrumenty finansowe skierowane do „dojrzałych” inwestorów powinny w głównej mierze zapewniać bezpieczeństwo zgromadzonych do tej pory środków. Osobie, która przeżyła kilkadziesiąt wiosen raczej już nie zależy na osiąganiu ponadprzeciętnych zysków, a raczej na zapewnieniu sobie stałych wpływów.

Inwestor taki część swoich oszczędności powinien ulokować w produktach depozytowych dostępnych w bankach. Do tych najpopularniejszych i jednocześnie najbardziej dostępnych należą konta oszczędnościowe i lokaty bankowe. W tej chwili oprocentowanie najlepszych tego typu produktów waha się w przedziale od 5 do 6 proc. w skali roku.

Kolejnym instrumentem, który może stanowić część składową portfela inwestycyjnego osoby „dojrzałej” są obligacje skarbowe. Choć papiery te nie oferują zbyt wysokiej stopy zwrotu (3,5 – 5 proc. w skali roku), to uważane są za jedną z najbezpieczniejszych inwestycji. Wybrane rodzaje obligacji skarbowych można kupić bezpośrednio na giełdzie papierów wartościowych (obligacje hurtowe), a także w wybranych oddziałach banku PKO BP i stronie internetowej www.obligacjeskarbowe.pl (obligacje detaliczne).

Zamiast samodzielnego zakupu poszczególnych rodzajów obligacji, klient może wykupić jednostki uczestnictwa funduszu inwestującego w takie papiery. Aktualnie praktycznie każde Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiada w swojej ofercie fundusze lokujące w ten rodzaj instrumentów. Trzeba jednak pamiętać, że fundusze inwestycyjne za odpowiedni dobór aktywów pobierają opłaty. Ich wysokość może zatem wpływać na całkowitą rentowność inwestycji.

Wymienione instrumenty mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym przez inwestora do tej pory oszczędnościom. Nie oznacza to jednak, że nie może on ulokować części swoich pieniędzy w bardziej agresywne aktywa. Mogą to być na przykład obligacje korporacyjne, czy też akcje spółek giełdowych. W takim przypadku jednak trzeba być świadomym tego, że taka inwestycja może zakończyć się niepowodzeniem. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk