INVEST-BANK : Kredyt gotówkowy dla pracowników sektora finansowego

2010-10-05 10:01:57

INVEST-BANK poszerzył ofertę promocyjną kredytów gotówkowych dla pracowników sektora mleczarskiego, bankowego oraz służb mundurowych o kolejną grupę zawodową. Do oferty dołączono pracowników sektora finansowego.

Kredyty gotówkowe dla grup zawodowych INVEST- BANKU skierowane są do osób fizycznych zatrudnionych od minimum 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę (czas określony lub nieokreślony) w instytucjach finansowych pozostających pod bezpośrednim nadzorem KNF tj.: Banki, Zakłady ubezpieczeniowe, Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Domy/Biura Maklerskie, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Fundusze Inwestycyjne, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Oddziały instytucji kredytowych działających w Polsce nie podlegających nadzorowi KNF, m.in. EFG Eurobank Ergasias S.A., Oddział w Polsce (Polbank EFG), Nykredit Realkredit A/S SA, Sygma Banque Societe Anonyme S.A. itp.

Zainteresowani kredytem liczyć mogą na dwie atrakcyjne stawki oprocentowania, warunkowane kwotą zaciąganego zobowiązania: 7,99 proc. - dla kredytów na kwotę w przedziale od 20 tys.zł do 50 tys. zł brutto oraz 9,99 proc. - dla kredytów na kwotę w przedziale od 5 tys. zł do 19 tys. zł brutto.

Kredyt udzielany jest bez opłaty przygotowawczej z tytułu rozpatrzenia wniosku. Prowizja za udzielenie kredytu 4%. Minimalna kwota kredytu to 5000 złotych, maksymalna 50.000 złotych. Okres kredytowania wynosi od 6 do 36 miesięcy.

Oferta dostępna do 31 grudnia 2010 roku.

Przykładowe RRSO produktu:
15 000,00 zł kredytu zaciągniętego na okres 36 m-cy, prowizją 4% = 13,56%
50 000,00 zł kredytu zaciągniętego na okres 36 m-cy, prowizja 4% = 11,29%

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl