Instytucje, które trzeba znać…

2014-01-07 14:21:00

Zaciągniecie kredytu, zapłata za zakupy, kupno papierów wartościowych - za prawidłowe wykonanie tych czynności odpowiadają nie tylko podmioty uczestniczące w tych transakcjach, ale także instytucje, z których istnienia nie każdy zdaje sobie sprawę. A to właśnie one odrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu całego rynku finansowego. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła zatem przedstawić najważniejsze z nich.

Rynek finansowy jest tak skomplikowanym mechanizmem, że bez odpowiednich regulacji i należytej kontroli trudno by było się po nim poruszać. Dotyczy to zarówno podmiotów aktywnie działających w tym obszarze (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, giełdy itd.), jak i zwykłych obywateli. Dlatego, żeby zachować bezpieczeństwo i ciągłości działania rynku finansowego, powołane zostały instytucje odpowiedzialne za poszczególne obszary tego rynku.

Cena pieniądza

Instytucją odpowiedzialną za kształtowanie się ceny pieniądza na rynku jest NBP, czyli Narodowy Bank Polski. Podmiot ten, jako bank centralny, ustala wysokość stóp procentowych, które wpływają na koszt pieniądza na rynku międzybankowym, od czego w dużej mierze zależy oprocentowanie kredytów bankowych i produktów służących do pomnażania oszczędności (lokaty, konta oszczędnościowe).

Innymi słowy, decyzje NBP wpływają na budżety domowe wszystkich obywateli. To od nich zależy bowiem wysokość kosztów ponoszonych na obsługę zaciągniętych zobowiązań, a także poziom posiadanych oszczędności.

Rozliczenia transakcji

Kolejną instytucją, z której istnienia nie każdy zdaje sobie sprawę, jest KIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa. Jest to podmiot odpowiedzialny za rozliczanie transakcji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku finansowego, a także za opracowywanie regulacji dotyczących takich płatności.

Do najbardziej popularnych rozwiązań stosowanych przez KIR należy ELIXIR, EuroELIXIR, czy też Express ELIXIR - czyli tzw. płatności natychmiastowe. Warto wiedzieć, że to właśnie KIR uczestniczy w tak oczywistych operacjach, jak polecenie przelewu, czy polecenie zapłaty.

Historia kredytowa

Podmiotem, który odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu rynku finansowego jest także BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej. Z „usług” tej instytucji korzystają banki oraz podmioty udzielające kredytów.

BIK, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, zbiera dane na temat wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez osoby fizyczne i na tej podstawie ocenia ich wiarygodność (historię kredytową). W bazie BIK można więc znaleźć informacje kto, kiedy i czy rzetelnie spłacał zaciągnięty przez siebie kredyt.

Rozliczenie papierów wartościowych

Za rozliczanie transakcji dokonywanych na giełdzie papierów wartościowych odpowiedzialny jest KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Głównym zadaniem tej instytucji jest prowadzenie rejestrów papierów wartościowych oraz rozliczanie transakcji kupna -sprzedaży tych papierów. Ponadto KDPW pośredniczy w wypłacie dywidend dla akcjonariuszy, przeprowadza asymilacje akcji, czy chociażby realizuje prawa poboru.

Wymienione powyżej podmioty są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie polskiego rynku finansowego. Każdy z nich osobno, bądź też w połączeniu z inną instytucją, odgrywa niezwykle ważną rolę w całej strukturze. Z punktu widzenia klienta warto wiedzieć, że wiele czynności, które wykonuje codziennie, nie odbywa się automatycznie, a stoją za tym naprawdę poważne organy.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam