ING celuje w lekarzy oraz prawników

2011-07-15 12:28:20

ING Bank Śląski proponuje promocyjne produkty przeznaczone dla osób należących do środowisk przedsiębiorczych: lekarskiego i prawniczego. Do końca września tego roku mogą oni skorzystać z pożyczek, kredytów lub leasingu na preferencyjnych warunki.

Tacy klienci są zachęcani do zapoznania się z promocją obejmującą leasing samochodowy oraz leasing na sprzęt medyczny (prowizja wynosi tutaj 0,5 proc. za jego przyznanie). W ramach promocji koszt finansowania usługi został obniżony o połowę. Przedstawiciele wszystkich innych zawodów, pragnący wziąć w leasing np. samochód objęci są prowizją wynoszącą co najmniej 1 proc., przy czym jest ona uzależniona od szczegółowych ustaleń pomiędzy leasingobiorcą a bankiem.
Prawnicy i lekarze pracujący „na swoim” mogą też skorzystać z linii kredytowej, a także pożyczek obejmujących maksymalnie 200 tys. zł (nie obowiązują tutaj zabezpieczenia, nie ma prowizji za przyznanie świadczeń). Oprócz tego ING Bank Śląski obniżył stawki oprocentowania dotyczących linii kredytowej oraz pożyczek gotówkowych. W zależności od formy kredytowania oprze się ona o wskaźnik WIBOR 1M/3M/6M powiększony o marżę wynoszącą 4,5 proc.
 
Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców z branży medycznej – tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w postaci samodzielnej praktyki lekarskiej oraz osób z sektora prawniczego. Do tej drugiej grupy zaliczone zostały osoby fizyczne samodzielnie prowadzące swoją działalność gospodarczą, a także spółki: jawne, cywilne, partnerskie oraz kredytobiorcy prowadzący kancelarie prawne, notarialne, adwokackie, komornicze itp.
 
Warunkiem niezbędnym do spełnienia dla osób z obu wymienionych branż jest limit rocznych przychodów ze sprzedaży mniej niż 1,2 mln euro netto. Aby przedstawiciele tych profesji mieli możliwość skorzystania z omawianej promocji, muszą rozliczać się z urzędem skarbowym na uproszczonych zasadach oraz prowadzić swoją działalność przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
 
Aby skorzystać z promocji niezbędne jest złożenie w ING wniosku o linię kredytową, pożyczkę gotówkową lub leasing. Bank oceni zdolność (kredytową lub przychodową) klienta i zawiadomi go o możliwościach sfinansowania zakupu pojazdu mechanicznego lub urządzeń.
   
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl