Informacje o Volkswagen Banku Polska

Informacje archiwalne
2019-06-06 13:27:38

Volkswagen Bank GmbH prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem Oddziału działającego pod nazwą Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.
Działalność Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce podlega nadzorowi władz nadzorczych Niemiec i poza zakresem wskazanym w art. 141a Prawa bankowego nie podlega nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

Środki zdeponowane na rachunkach prowadzonych przez Oddział objęte są systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w niemieckiej ustawie o gwarancji depozytów. Środki gwarantowane są przez Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich.

Kliknij i zobacz wszystkie wizytówki banków>>

Ekspert Comperia.pl