2010-02-18 16:24:18

Informacje o Getin Noble Bank

Getin Noble Bank SA bank, który powstał 4 stycznia 2010 r. po połączeniu dwóch banków: GETIN Bank oraz Noble Bank. Formalnie to Noble Bank przejął GETIN Bank.
Praktycznie oba banki przed i po fuzji mają tego samego właściciela (największego udziałowca)- Leszka Czarneckiego.

Fuzja ta jest przez wielu uważana za dziwną, ponieważ GETIN Bank zajmuje się ogólną sprzedażą produktów finansowych dla klientów, natomiast Noble Bank stawiał na private banking. Tak różna polityka banków przed fuzją sprawia, że nie wiadomo jak działanie banku będzie wyglądać po całej operacji połączenia..
 
 
Bank podkreśla, że logo, marka i cele rynkowe obydwu banków pozostaną bez zmian. Jedyną korzyścią fuzji ma być zmniejszenie kosztów reklamy i administracyjnych. Wynika z tego, że banki będą miały oddzielne polityki rynkowe i będą działały oddzielnie mimo formalnego połączenia.
 
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.84 %
2
3.84 %
3
3.85 %
Kredyty hipoteczne