Informacje o BGK

Informacje archiwalne
2013-01-04 12:26:24

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wspiera rząd w realizacji różnych działań gospodarczych. Współuczestniczy w realizacji programów rządowych (np. Rodzina na Swoim, Pierwszy Biznes) oraz zarządza środkami funduszy celowych (Fundusz Kredytów i Pożyczek Studenckich, Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych). Swoimi działaniami wspiera Państwo w rozwoju mieszkalnictwa, małej i średniej przedsiębiorczości.

Historia Banku Gospodarstwa Krajowego sięga roku 1924, kiedy to po połączeniu trzech banków z Galicji powstał bank mający na celu wsparcie działań organów Państwa w rozwoju gospodarczym.
W tym czasie wspierały one rozwój przemysłu zbrojeniowego, instytucji państwowych i komunalnych oraz innych gałęzi przemysłu. Bank BGK stał się jednym z największych banków w Polsce. Pełnił bardzo ważną rolę w odbudowie Polski po okresie rozbiorów i I wojny światowej. Wsparcie to polegało na udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom, samorządom, a także kredytowaniu instytucji oszczędnościowych i wykonywaniu innych operacji bankowych.

W okresie po drugiej wojnie światowej do 1989r. bank BGK nie pełnił swojej działalności. Dopiero upadek komunizmu przyniósł reaktywowanie działalności banku.

 


Po roku 1989 rola Banku Gospodarstwa Krajowego sprowadza się przede wszystkim do tych czynności, które wykonywał bank w dwudziestoleciu międzywojennym, a więc organizowania jako agent emisji obligacji skarbowych i wspierania różnych instytucji państwowych w działaniach gospodarczych. Oczywiście cały czas BGK oferuje (na zasadach komercyjnych) produkty bankowe dla klientów detalicznych i korporacyjnych. Warto też wspomnieć, że BGK był i jest organizatorem specjalistycznych szkoleń oraz kampanii promocyjno-edukacyjnych.

Kliknij i zobacz wszystkie wizytówki banków>>

Ekspert Comperia.pl