Hipoteka kaucyjna i zwykła w świetle obecnych przepisów prawnych

2013-08-16 11:35:02

W ostatnich latach rynek mieszkaniowy w Polsce bardzo się rozwinął. W tej chwili trudno znaleźć miejscowości, w których nie trwałyby: stawianie kolejnych budynków mieszkalnych lub choćby prace wykończeniowe na stojących już osiedlach. Ale co z tą działalnością budowlaną mają wspólnego takie pojęcia prawne jak np. hipoteka kaucyjna?

Otóż pęd do budowania przełożył się bezpośrednio na wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi, które to stanowiły główne źródło finansowania zakupu takich nieruchomości. Banki jednak w zamian za udzielenie kredytu, żądały od przyszłych kredytobiorców odpowiedniego zabezpieczenia. I tu dochodzimy do pojęcia hipoteki.

Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia był wpis do hipoteki kredytowanej nieruchomości. Jeszcze do niedawna na rynku funkcjonowały dwa rodzaje takich zabezpieczeń, a mianowicie hipoteka kaucyjna i hipoteka zwykła.

Na czym polegała różnica?

Hipoteka zwykła polegała na zabezpieczeniu wierzytelności już istniejącej. Chodzi o to, że obejmowała ona główną kwotę kredytu hipotecznego. Hipoteka kaucyjna natomiast służyła zabezpieczeniu wierzytelności przyszłych. Służyła jako dodatkowe zabezpieczenie na wypadek przyszłej niewypłacalności dłużnika i zazwyczaj opiewała ona wysokość potencjalnie niespłaconych odsetek od kredytu.

Duża zmiana

W chwili obecnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa na rynku funkcjonuje już tylko jeden rodzaj hipoteki. Jej nazwa to po prostu hipoteka (czy hipoteka umowna), bez konieczności wymieniania innych jej rodzajów. Nowa hipoteka swoją konstrukcją jest zbliżona do obowiązującego wcześniej rozwiązania, jakim była hipoteka kaucyjna. Obejmuje ona bowiem jednym zabezpieczeniem zarówno wierzytelność główną (czyli kwotę zaciągniętego kredytu) oraz wierzytelności poboczne (czyli potencjalnie niespłacone odsetki).

Wprowadzenie jednego rodzaju hipoteki przyniosło potencjalnym kredytobiorcom dodatkowe oszczędności. Dzieje się tak dlatego, gdyż podczas poprzednio obowiązujących przepisów, kredytobiorca musiał ustanawiać obydwie hipoteki jednocześnie, ponosząc z tego tytułu obciążenie finansowe. Po ustanowieniu jednego rodzaju hipoteki, osoba starająca się o kredyt tylko jednokrotnie poniesie koszt z tytułu wykonania tej operacji.

Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam