Hipoteczni nie mają na co narzekać

2014-09-29 09:32:00

Posiadacze zobowiązań hipotecznych ciągle narzekają na rosnącą wysokość rat kredytowych, na niekorzystne zmiany kursu walutowego, na złą sytuację gospodarczą itd. Czy żale te faktycznie mają odbicie w rzeczywistości? Czy prawdą jest, że raty kredytowe znacząco zmieniają się w każdym miesiącu? Comperia.pl przygotowała krótki raport badający realia hipotek.

Założenia

Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła zbadać, jak w okresie od stycznia 2012 roku do dziś zmieniała się wysokość rat kredytów hipotecznych. Analizie poddano kredyty na kwotę 200 tys. złotych zaciągnięte w październiku 2008 roku, czyli w najbardziej gorącym okresie, jeśli chodzi o wahania kursów walutowych. Badanie dotyczy kredytów wyrażonych w polskim złotym, franku szwajcarskim oraz euro.

Oprocentowanie pomogło

Analizowany okres był bardzo korzystny dla posiadaczy kredytów hipotecznych. W ciągu ostatnich dwóch i pół roku spadło oprocentowanie praktycznie każdego analizowanego kredytu, a od poziomu tego parametru zależy wysokość rat kredytowych płaconych przez klienta. Sytuacja taka jest pochodną działań banków centralnych w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i strefie euro, które zdecydowały się prowadzić niezwykle ekspansywną polityką pieniężną. Nie należy także zapominać o działaniach naszego rodzimego NBP, który także postanowił stymulować gospodarkę przy użyciu niskich stóp procentowych.Obserwując zachowanie oprocentowania kredytów hipotecznych nie sposób nie zauważyć, że największy spadek tego parametru dotyczył zobowiązań wyrażonych w polskim złotym. Zmienna ta spadła z poziomu ponad 6 proc. (lipiec 2012) do 3,55 proc. obecnie. Podobna tendencja dotyczyła także kredytów denominowanych w walutach obcych, z tymże w ich przypadku skala zmian jest dużo mniejsza, gdyż ich wartości wyjściowe znajdowały się na niższych poziomach.

Kursy też nie zawiodły

Badając zachowanie polskiego złotego względem najważniejszych walut obcych można zaobserwować, że w okresie ostatnich 33 miesięcy zachowywał się on bardzo stabilnie. Odnotowane wahania kursu wymiany PLN na euro i franka szwajcarskiego nie przekroczyły poziomu 45 groszy (mowa tutaj o średnich bankowych kursach sprzedaży tych walut). Jest to dobra informacja dla wszystkich zadłużonych, gdyż świadczy o pewnej przewidywalności wysokości płaconych rat kredytowych. Dla przykładu, gdyby rata modelowego kredytu wynosiła 400 euro, bądź 400 franków, to zmiana kursu o 45 groszy spowoduje jej wzrost lub spadek dokładnie o 180 złotych. Nie jest to wartość, która może zachwiać domowym budżetem.Wahania średniego bankowego kursu sprzedaży franka szwajcarskiego znajdowały się w przedziale 3,43-3,82 złotego za jednostkę tej waluty. Tym samym maksymalny zakres notowań CHF wyniósł dokładnie 39 groszy. W przypadku kursu EUR/PLN, zmienna ta przyjęła, wspomniane już 45 groszy. Przedział, w jakich poruszały się notowania europejskiej waluty, to 4,18-4,63 złotego.

Raty, raty…

Najmniejsze obciążenie związane ze spłatą rat kredytowych ponoszą aktualnie posiadacze zobowiązań eurowych. Rata takiego zobowiązania wynosi obecnie około 815 złotych. Na drugim miejscu uplasowały się kredyty w PLN - rata równa 904 złote. Trzecie miejsce przypadło zobowiązaniom we franku szwajcarskim z miesięcznym obciążeniem na poziomie 1080 złotych.

Warto wspomnieć, że od lutego 2013 roku wysokość rat kredytowych dla zobowiązań wyrażonych w PLN znalazła się poniżej poziomu rat zobowiązań w CHF. Jest to efekt spadku oprocentowania rodzimych kredytów na skutek obniżek stóp procentowych.W badanym okresie najmniejsze wahania rat kredytowych odnotowano w przypadku kredytów denominowanych we franku szwajcarskim. Różnica pomiędzy najniższą i najwyższą wartością tego parametru wyniosła niecałe 122 złote. W przypadku zobowiązań wyrażonych w euro było to 224 złote, a dla kredytów w polskim złotym 312 złotych.

Na zakończenie warto dodać, że w przypadku każdego z omawianych powyżej zobowiązań dzisiejsza wysokość raty kredytowej jest niższa od tej, jaka obowiązywała jeszcze ponad 2,5 roku temu.

Wnioski

- dzisiejsza wysokość rat kredytowych jest niższa od tej sprzed 2,5 roku,
- w okresie ostatnich 33 miesięcy spadło oprocentowanie wszystkich badanych kredytów hipotecznych,
- maksymalny zakres zmian kursów walutowych wyniósł 45 gorszy i dotyczył zobowiązań denominowanych w EUR,

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Jacek Kasperczyk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam