Gwarancje de minimis - o co chodzi?

2013-04-15 13:41:47

Ostatnio w mediach często pojawiały się informacje, że któryś z banków przystąpił do programu gwarancyjnego, jednak hasło „gwarancja de minimis” ciągle brzmi dość obco. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła przyjrzeć się bliżej tej kwestii.

Program gwarancyjny jest formą wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora MSP przez rząd. Ma on na celu walkę ze spowolnieniem gospodarczym właśnie poprzez pomoc najmniejszym przedsiębiorstwom.

Co to jest gwarancja? I co oznacza określenie „de minimis”?

Gwarancja jest rodzajem zabezpieczenia kredytu – udzielający jej gwarant przejmuje na siebie odpowiedzialność za terminową spłatę zobowiązania. Oznacza to, że jeśli kredytobiorca nie może wywiązać się z umowy z bankiem, gwarant dokonuje spłaty jego kredytu. Dalsze rozliczenia mają miejsce tylko między kredytobiorcą a gwarantem – należności banku zostają uregulowane.

Zwrot „de minimis” oznacza dopuszczoną przez Unię Europejską wysokość pomocy publicznej – w trosce o konkurencję na europejskim rynku, państwa mogą udzielać swoim przedsiębiorcom różnego rodzaju pomocy jedynie do wysokości 200 000 euro dla pojedynczego podmiotu (w ciągu roku podatkowego, w którym ubiega się on o tę pomoc i dwóch poprzedzających go latach).

Założenia programu gwarancyjnego

Bank Gospodarstwa Krajowego, który udziela gwarancji de minimis, zabezpiecza spłatę kredytów obrotowych, finansujących bieżącą działalność firmy, zaciąganych przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

Najwyższa dostępna kwota takiej gwarancji wynosi 3,5 mln zł, co nie może przekroczyć 60% wartości kredytu. Gwarancje de minimis udzielane są na maksymalnie 27 miesięcy, w pierwszym roku trwania bezkosztowo, później z prowizją w wysokości 0,5% kwoty gwarancji. Trzeba pamiętać, że gwarancja nie obejmuje kwoty odsetek i innych kosztów związanych z kredytem.

Dla kogo taka pomoc?

O wsparcie w ramach programu rządowego mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa (mniej niż 10 pracowników; roczny obrót lub całkowity bilans roczny do 2 mln EUR), małe przedsiębiorstwa (analogicznie: do 50 osób, do 10 mln EUR) oraz średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników; roczny obrót do 50 milionów EUR, lub całkowity bilans roczny nie wyższy niż 43 milionów EUR).

Trzeba też pamiętać, że aby ubiegać się o gwarancje de minimis, przedsiębiorcy muszą mieć wystarczającą zdolność kredytową oraz brak negatywnych wpisów w BIK lub innych tego typu systemach. Szczegółowe wymagania wobec kredytobiorców dostępne są na stronie http://www.deminimis.gov.pl/przedsiebiorcy/kto-moze-skorzystac/.

Jakie banki biorą udział w programie?

Do tej pory do programu gwarancyjnego przystąpiło 11 banków, poprzez podpisanie odpowiedniej umowy z BGK. Dzięki temu, kredytobiorcy mogą załatwiać wszystkie formalności bezpośrednio z bankiem udzielającym kredytu.

Jako pierwsze do programu dołączyły: PKO Bank Polski S.A., BRE Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A. Kolejnymi bankami dającymi możliwość skorzystania z kredytu z gwarancją BGK były BOŚ oraz Raiffeisen Polbank.
Następnie umowy z BGK zostały podpisane przez: Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A., Toyota Bank Polska S.A., oraz Bank Zachodni WBK S.A.

Autor: Gabriela Drzymalska
Comperia.pl

Gabriela Drzymalska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam