Efektywność inwestycji, czyli uśrednianie mile widziane

2012-03-22 10:19:15

Część osób marzy o wielkich pieniądzach. Niektórzy już oszczędzają pewne kwoty, niestety często robią to w sposób chaotyczny, co w znaczący sposób wpływa na całościową efektywność tego procesu. Porównywarka finansowa Comperia.pl postanowiła sprawdzić, na czym polega jedna z najłatwiejszych metod odkładania pieniędzy, czyli uśrednianie ceny zakupu.

Wszyscy doskonale wiedzą, że systematyczne oszczędzanie jest jednym z najważniejszych sposobów pomnażania i gromadzenia oszczędności. Dzieje się tak, ponieważ podczas regularnych wpłat działa efekt procentu składanego. Każda dokonana wpłata oraz naliczone od wpłat poprzednich odsetki powiększają kwotę kapitału, od którego są naliczane kolejne odsetki itd.

W efekcie, w długim terminie oszczędzania wpłacony przez klienta kapitał stanowi tylko część zgromadzonych oszczędności, a pozostała kwota to już tylko narosłe odsetki.

Oprócz procentu składanego, warto poznać jeszcze inną metodę oszczędzania, która nie tylko znacząco zmniejsza ryzyko inwestycji, ale również wydatnie wpływa na jej efektywność. Mowa tutaj o uśrednianiu ceny zakupu.

Rozpatrzmy taki przykład. Mamy dwóch inwestorów dysponujących kwotą 12 tys. złotych. Jeden z nich wpłaca całą kwotę na początku okresu oszczędzania, drugi będzie dokonywał zakupu instrumentu finansowego w regularnych odstępach czasu-raz na miesiąc inwestując 1 tys. złotych. Sprawdźmy, który z nich na koniec okresu osiągnie wyższą stopę zwrotu.

Inwestycja jednorazowa a uśrednianie ceny instrumentu
 
Kwota inwestycji
12 000,00 zł
Składka miesięczna
1 000,00 zł
Miesiąc
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Cena instrumentu w PLN
20
17
14
15
16
18
23
19
16
13
15
18
Zakup jednorazowy w styczniu
600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakup regularny co miesiąc
50
58
71
66
62
55
43
52
62
76
66
55
 
Składka regularna
Zakup jednorazowy
Ilość instrumentu na koniec okresu oszczędzania
716 szt.
600 szt.
Wartość inwestycji na koniec okresu oszczędzania
12 888 zł
10 800 zł
Wypracowana stopa zwrotu
7,40%
-10,00%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Dokonując wpłaty jednorazowej w styczniu, pierwszy inwestor zakupił 600 jednostek instrumentu po cenie 20 zł. Ilość zakupionych instrumentów pozostała niezmienna do końca okresu inwestycji. Drugi inwestor dokonywał co miesiąc zakupu instrumentu za stałą kwotę 1 tys. złotych. Wahania ceny instrumentu spowodowały, że liczba kupowanych jednostek w każdym miesiącu była inna- w styczniu np. było to 50 szt., ale już w marcu 71 sztuk. W ogólnym rozrachunku na koniec okresu posiadał on 716 jednostek instrumentu, co oznacza że w tym samym okresie inwestycyjnym nabył on o 116 jednostek więcej niż pierwszy inwestor.

Jeszcze większe wrażenie robi wypracowana stopa zwrotu obydwu inwestorów. Pierwszy z nich odnotował stratę na swojej inwestycji w wysokości 10 proc., a drugi zarobił 7,4 proc. Jak to możliwe? Wynika to z uśredniania ceny zakupu instrumentu. Inwestycja jednorazowa obarczona jest dużo większym ryzykiem, niż inwestycja ratalna.

Dzięki regularnym zakupom drugi inwestor „wygładza” średnią cenę zakupu, dzięki czemu dużo łatwiej jest mu uzyskać zadowalającą stopę zwrotu. Nasz przykład pokazuje, że wypracował on dodatni wynik pomimo tego, że cena instrumentu na koniec okresu inwestycji była niższa od ceny z pierwszej transakcji.

Metoda uśredniania ceny najlepiej pasuje do instrumentów rynku kapitałowego, czyli do bezpośredniego inwestowania na giełdzie bądź lokowania nadwyżek w jednostkach funduszy inwestycyjnych. Nie sprawdza się ona w przypadku tradycyjnych lokat bankowych, ponieważ w ich przypadku nie występują wahania cen, w związku z czym nie ma tu czego uśredniać.

Przedstawiona metoda uśredniania wiąże się bezpośrednio z systematycznym oszczędzaniem, gdyż niezbędna jest tu potrzeba regularnego dokonywania wpłat. Tylko w ten sposób osoba zainteresowana może osiągnąć zamierzone efekty. W przeciwnym razie znacząco wzrasta ryzyko poniesienia straty. Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl