Sektor bankowy wciąż w kryzysie? Specjaliści pokazują, jak koronawirus wpłynął na banki

2020-07-09 12:33:00

Odmrażamy gospodarkę i powoli wracamy do życia. Dla banków na całym świecie oznacza to czas na odrobienie gigantycznych strat. Jak uleczyć sektor finansowy? Eksperci są zgodni: działać trzeba jak najszybciej.  

Z raportu Kochański & Partners wynika jasno: polskie banki nie powróciły jeszcze do czasów sprzed pandemii i wygląda na to, że przed nimi jeszcze długa droga.

W połowie maja sektor bankowy odnotował spadki rzędu 45% w porównaniu z poziomem ze stycznia. Według autorów badania banki nadal nie zaczęły odbijać się od dna. Najprawdopodobniej stoją za tym wprowadzone duże restrykcje w polityce kredytowej - kredytobiorcy muszą spełniać coraz więcej wymagań i traktowani są z coraz większą podejrzliwością. Istnieje obawa, że klienci zwyczajnie nie będą w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań.

Kryzys finansowy dotknął banki na całym świecie, choć każde państwo w innym stopniu. W Stanach Zjednoczonych w połowie maja spadki sięgnęły aż 50%, a panemia koronawirusa z każdym dniem się nasila. Lepiej ma sytuacja ma się w Niemczech, które w najbardziej krytycznym momencie (w marcu) odnotowały spadek 37%. "Obecność Niemiec w strefie euro złagodziła spadek wartości lokalnego indeksu bankowego. Także w tym wypadku pomocny jest niski poziom stóp procentowych utrzymywany przez Europejski Bank Centralny" - zaznaczają autorzy raportu.

W Polsce załamanie miało miejsce także w obszarze bankowości inwestycyjnej. Tutaj na szczęście odrabianie strat już trwa. Raport wskazuje szczególny sukces Goldman Sachs, przypominając jednak, że bank ma silną pozycję w obszarze obrotu papierami wartościowymi, który generuje około 40% przychodu. W miarę luzowania kolejnych restrykcji handlowych, sytuacja powinna ulec jeszcze większej poprawie.

"Jeśli szybko nie zostaną podjęte konkretne działania, kryzys w sektorze bankowym jeszcze się pogłębi." - alarmują analitycy. W tym wypadku kluczowe będą kolejne decyzje rządu.

Joanna Piwko

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam