EBOiR udzielił pożyczki bankowi BPS

2011-06-22 10:37:48

Przed tygodniem w siedzibie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju zapadła korzystna decyzja dla polskich mikro-, oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ta instytucja finansowa zdecydowała się udzielić Bankowi BPS S.A. średnioterminowej pożyczki z przeznaczeniem na wsparcie finansowania dla wspomnianych powyżej podmiotów gospodarczych.

Kwota pożyczki, o której mowa, to równowartość 25 milionów euro. Rozsiane po całej Polsce Banki Zrzeszenia BPS będą udzielać kredytów podmiotom gospodarczym spełniającym określone warunki:
  • zarejestrowane i zlokalizowane w Polsce,
  • stanowiące własność i będące pod kontrolą właściciela o większościowym udziale prywatnym,
  • zatrudniające mniej niż 250 pracowników
  • mające roczny obrót nie większy niż 50 milionów euro albo roczny bilans całkowity nie większy niż 43 miliony euro.
Warto przypomnieć, czym jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. To powołana do życia na przełomie lat 1989/1990 instytucja której celem jest promowanie rozwoju sektora prywatnego w państwach przestrzegających pluralizmu, demokracji oraz gospodarki rynkowej. Siedziba banku mieści się w Londynie, a ciekawostkę może stanowić fakt, że w latach 2001-2004 na jego czele stała Polka – Hanna Gronkiewicz-Waltz.
 
Oferowane przezeń pożyczki stanowią wsparcie finansowe transformacji ustrojowej (niegdyś dla także dla Polski, obecnie głównie dla krajów półwyspu bałkańskiego oraz niektórych byłych republik radzieckich) oraz mają na celu przyspieszenie niezbędnych zmian strukturalnych oraz tych zmierzających do lepszej ochrony środowiska naturalnego.
Comperia.pl

Ekspert Comperia.pl

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam